Avukat Nasıl Olunur? Maaşları ne kadar?

avukatlık

Avukat nedir; Avukatlık kurum ya da kişi arasında meydana gelen anlaşmazlıkları hukuki yollarla çözmeye çalışan, pratik zeka ve yaratıcı düşünmeyi sağlayan bir meslektir.

Avukatlar Ne İş Yaparlar; Davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, avukatı olmadan önce  yararlı olabileceğini düşünüyorsa davayı kabul eder.

  • Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
  • Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
  • Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
  • Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
  • Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
  • İcra takipleri yapar,
  • Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

Nasıl Avukat Olunur;

Üniversitelerin hukuk fakültelerini bitiren öğrenciler mezun olduklarında avukat olarak mezun olurlar.

Avukat olabilmek için adayların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir.
1. Avukat olmak için Türk vatandaşı olmak birinci şarttır.
2. Şart ise Hukuk Fakültesi mezunu olmaktır. (Eğer Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yabancı ülke hukuk fakültelerinden mezun olduysanız Türkiye’deki hukuk fakülteleri ders programlarına göre eksik kalan dersleri tamamlamak gerekmektedir.
3. Şart Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve Avukatlık belgesini almış olmak gerekir.
4. Baro Levhasına yazılmak istenilen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak. (Bu şart baro levhasına kayıt için gereklidir. Süreklilik arzetmemek koşulu ile Türkiye’nin her yerinde avukatlık mesleği icra edilip, mahkemelere gitmeye bir engel yoktur.
5. Şart avukatlığa engel halinizin olmaması gerekir.

Avukatlık yapmaya Engel haller nelerdir?

Aşağıdaki durumlar avukatlığa engel hallerdir:

a) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Bu bentte sayılan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)

b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak.

c) Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.

d) Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak bir işle meşgul olmak.

e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış (hacir altına alınmış) olmak.

f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmaz.

g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış olmak.

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak.

Avukat Maaşları;

Avukatlar kendi bürolarını açabilecekleri gibi devlet kurumlarının bünyesinde de çalışabilmektedirler. Kendi bürosunu açıp çeşitli davalara bakan avukatlar davayı kazandıklarında kazandıkları paranın beli bir yüzdesini alırlar. Ayrıca bir boşanma davasında 2000 ile üç bin lira kazanırlar. Özel şirketlerde çalışan avukatlar kamuda çalışanlara göre daha fazla kazanırlar.

Kamu kurumunda çalışan avukatların maaşları ise kademe ve derecelerine göre farklılık göstermektedir. Göreve ilk başlayan avukatlar 2000 liraya yakın maaş alırken 1/4 derecesinde bulunan avukatlar 3850 TL maaş almaktadır.

AVUKAT KADROSUNDA BULUNANLARIN AYLIK NET MAAŞLARI

DERECE / KADEME HİZMET YILI AYLIK NET ÜCRET
9/3 0 2.653,81
8/1 1 2.700,20
8/2 2 2.702,14
8/3 3 2.704,09
7/1 4 2.711,59
7/2 5 2.713,53
7/3 6 2.769,16
6/1 7 2.782,18
6/2 8 2.784,62
6/3 9 2.787,06
5/1 10 2.794,93
5/2 11 2.797,64
5/3 12 2.800,35
4/1 13 2.927,39
4/2 14 2.930,37
4/3 15 2.933,36
3/1 16 2.941,77
3/2 17 2.945,29
3/3 18 2.948,82
2/1 19 3.027,53
2/2 20 3.031,59
2/3 21 3.035,66
1/1 22 3.083,13
1/2 23 3.087,47
1/3 24 3.091,81
1/4 25 3.096,15

Buradan avukatlık ile ilgili açık pozisyonları görebilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*