Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Kirşehi̇r Ahi̇ Evran Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-1)

Ahi Evran Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın 25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1.1. Başvuru takvimi;

Başvuru Başlangıç Tarihi 18.07.2022
Son Başvuru Tarihi 01.08.2022 (mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08.08.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 15.08.2022
Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 16.08.2022 – 22.08.2022
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.2. Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
1.3. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur.
1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.
1.5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
1.6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
1.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
1.8. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 4170, +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir. 2- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR

İlan Kodu Pozisyon Adı Öğrenim Cinsiyet KPSS Puan Adet Aranılan Şartlar Görev Tanımı/Açıklamalar
2022-01 Diyetisyen Lisans KPSS- P3 (En az 70 puan) 1 – Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
– Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde beslenme hizmetleri, mutfak, yemek üretim hizmetleri vb. alanlarda görevlendirilecektir.
2022-02 Mühendis Lisans KPSS-P3
(En az 70 puan)
1 – Gıda Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
– Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde beslenme hizmetleri, mutfak, yemek üretim hizmetleri vb. alanlarda görevlendirilecektir.
2022-03 Büro Personeli Lisans KPSS-P3
(En az 70 puan)
2 – Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik lisans programlarından mezun olmak
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
– Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kütüphanelerde görevlendirilecektir.
– Gerektiğinde hafta içi/hafta sonu gündüz veya akşam/gece mesaisinde ve dönüşümlü olarak çalıştırılacaktır.
2022-04 Büro Personeli Lisans KPSS-P3
(En az 70 puan)
1 – İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
– Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda büro, kontrolörlük, proje iş ve işlemlerinde çalıştırılacaktır.
2022-05 Büro Personeli Önlisans KPSS- 93
(En az 70 puan)
1 – Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans programlarından mezun olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 70 puan almış olmak.
– Üniversitemizin çağrı hizmetlerinde görevlendirilecektir.
– Gerektiğinde Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı birim ve yerleşkelerde (ilçeler dahil) ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
2022-06 Büro Personeli Ortaöğretim KPSS- 94
(En az 70 puan)
1 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
– Askerliğini yapmış olmak,
– MEB onaylı Yapı Tesisat Sistemleri Ustalık Belgesine sahip olmak,
– Sıhhi Tesisat işlerinde mesleki tecrübeye sahip olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 70 puan almış olmak.
– Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda görevlendirilecektir.
– Biriminde yapı tesisat işleri ile ilgili büro-yazışma işlemlerini yürütecektir.
2022-07 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lisans Erkek KPSS-P3 (En az 65 puan) 5 – Üniversitelerin Lisans programlarından mezun olmak,
– İlana son başvuru tarihi; yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
– 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
– Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
– Koruma ve Güvenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir.)
– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
– 170 cm’den kısa olmamak,
– Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) arasında olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 65 puan almış olmak.
– Bu pozisyonda vardiya uygulanmaktadır.
– Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak Özel Güvenlik Birimi tarafından farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
2022-08 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Önlisans Erkek KPSS-P93
(En az 65 puan)
5 – Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak,
– İlana son başvuru tarihi; yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
– 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
– Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
– Koruma ve Güvenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir.)
– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
– 170 cm’den kısa olmamak,
– Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) arasında olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 65 puan almış olmak.
– Bu pozisyonda vardiya uygulanmaktadır.
– Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak Özel Güvenlik Birimi tarafından farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
2022-09 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ortaöğretim Erkek KPSS-P94
(En az 65 puan)
5 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
– İlana son başvuru tarihi; yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
– 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
– Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
– Koruma ve Güvenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu istenecektir.)
– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
– 170 cm’den kısa olmamak,
– Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) arasında olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 65 puan almış olmak.
– Bu pozisyonda vardiya uygulanmaktadır.
– Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak Özel Güvenlik Birimi tarafından farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
2022-10 Destek Personeli Ortaöğretim Erkek KPSS-P94
(En az 65 puan)
13 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
– Temizlik (*) görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
– Askerliğini yapmış olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 65 puan almış olmak.
– Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
2022-11 Destek Personeli Ortaöğretim Kadın KPSS-P94
(En az 65 puan)
3 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak,
– Temizlik (*) görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
– Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 65 puan almış olmak.
– Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) ihtiyaca göre görevlendirilecektir.

3- BAŞVURUYA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
3.1.
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
3.2. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
3.3. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır.
3.4. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
3.5. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
3.6. 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 türü dikkate alınacaktır.

4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1.
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
2020 KPSS Sonuç Belgesi,
1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın aslı veya onaylı örneği
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
Tecrübe istenilen pozisyonlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir SGK Hizmet Döküm Cetveli

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden İşe Alınma” başlıklı Ek 1’inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

6- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

(*) Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı ve Açıklamalar:
Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri silmek, temizlemek,
Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektanlı bir malzeme ile yıkamak,
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
Aynaları ve muslukları silmek,
Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
Temizlik hizmeti ile ilgili iş ve işlerini Üniversitemiz “Temizlik Personeli Görev, Yetki ve Sorumluluklarına” göre yapmak,
Çevre düzenlemesi yapmak, çim ve ot biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı ile temizliği, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
Mutfak hizmetlerini yürütmek (ön hazırlık, temizlik, bulaşık yıkama hizmetleri vb.)
Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*