Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Abdullah Gül Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Abdullah Gül Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Abdullah Gül Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  ve  09/11/2018  tarihli,  30590  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  ilgili  maddeleri  uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
 2.  Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır.
 3.  Yurtdışından   alınan   diplomaların   denkliğinin   Üniversitelerarası   Kurul   tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 4. Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
 5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 6. Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden)

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi
 5.  Lisans transkript belgesi fotokopisi
 6. ALES Belgesi
 7.  Yabancı Dil Belgesi
 8.  Lisansüstü   öğrenci   olduğuna   dair   belge   (Araştırma   Görevlisi   kadrosuna   başvuru yapacak adaylar için)
 9.  Hizmet  Belgesi  (Halen  bir  kamu  kurumunda  çalışmakta  olan  ve/veya  ayrılmış  olan adaylar için)

Açıklamalar

 1. İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) ve Araştırma Görevlisi kadro başvuruları için ilgili birimlere, şahsen veya posta  yolu  ile  yapılması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmeler  nedeniyle  ilanda  belirtilen  süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Şartları  taşımayan  veya  sonradan  şartları  taşımadığı  tespit  edilen  adayların  ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
 3. Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 4. Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Şartlar

 • Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren altı adet USB’ yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir.
 • Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara  yapılan  atıfları,  sanat  eserlerini  icralarını  ve  bunlara  ilişkin  dokümanı  eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve  belgeleyen  bir  adet  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  dört  adet  USB’yi  ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir  adet  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  dört  adet  USB’yi  ekleyerek  ilgili  Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*