Teki̇rdağ Namık Kemal Üni̇versi̇tesi̇ Hastanesi̇ Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Teki̇rdağ Namık Kemal Üni̇versi̇tesi̇ Hastanesi̇personel alımı yapacak! 271 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 20.06.2022

Teki̇rdağ Namık Kemal Üni̇versi̇tesi̇ Hastanesi̇ Personel Alımı ve İş İlanları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 271 (ikiyüzyetmişbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO POZİSYON EĞİTİM ADET ARANILAN ŞARTLAR
2201 Eczacı Lisans 2 • Eczacılık Lisans Programından mezun olmak.
2202 Hemşire Lisans 36 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
• Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
2203 Ebe Lisans 9 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
• Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü veya Sağlık
Yüksekokulu Ebelik Mezunu Olmak.
2204 Sağlık Teknikeri Önlisans 1 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak
• SHMYO.Anestezi Programı Mezunu Olmak.
2205 Büro Personeli Lisans 58 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.
• Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
2206 Büro Personeli (Erkek) Lisans 3 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak
• Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
2207 Büro Personeli Önlisans 10 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak
• Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
2208 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 60 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
• İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
• 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.(Sağlık
Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)
2209 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Bayan) Ortaöğretim Lise ve Dengi 10 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
• İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
• 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
• Sadece bayan adaylar başvuru yapabilir.
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Boy uzunluğu 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg olmalıdır.) (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. (Sağlık
Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla)
2210 Destek Personeli (Makine) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 7 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,
• Ortaöğretim Kurumlarının, Makine, Tesisat, Metal İşleri, Motor, Torna Tesviye ve Mekatronik alanlarından mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya konusunda son 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)
• Kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak.
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmekç
2211 Destek Personeli (İklimlendirme ve Soğutma) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 5 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,
• Ortaöğretim Kurumlarının, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri alanından mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya İklimlendirme, ısıtma ve soğutma konularında veya Genel soğutma sistemleri (endüstriyel ve konfor için kullanılan çeşitli su soğutma grubu, soğutma üniteleri, chiller, klima santrali, vrf, hassas kontrollü klima) bir veya birkaçında sertifika sahibi olmak ya da konusunda son 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek.
2212 Destek Personeli (Bilişim Teknolojileri) Ortaöğretim Lise ve Dengi 1 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana sahip olmak.
• Ortaöğretim Kurumların Teknik Mesleki Liselerin Bilişim Teknolojileri alanına bağlı Veri tabanı Programcılığı, Web Programcılığı veya Yazılım Geliştirme programlarından mezun olmak.
• Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek
2213 Destek Personeli (Elektrik) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 9 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,
• Ortaöğretim Kurumlarının, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarından mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Jeneratör, O.G. veya A.G. hattında çalışmak, kompanzasyon pano tecrübesi olmak, bina bakım, onarım, alternatif akım konularında vb. işlerde sertifika veya çalıştığını belgelemek kaydıyla son 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek.
2214 Destek Personeli
(Asansör) (Erkek)
Ortaöğretim Lise ve Dengi 2 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,
• Ortaöğretim Kurumlarının Asansör dalından Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. (Yetkili Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek
2215 Destek Personeli (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 1 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri dalından mezun veya konusunda son 6 ay deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek
2216 Destek Personeli (Otomasyon-
elektronik- mekanik)
(Erkek)
Ortaöğretim Lise ve Dengi 1 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak.
• Ortaöğretim Kurumlarının, Otomasyon, elektronik, mekanik dalının herhangi birinden mezun veya konusunda son 6 ay deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek.
2217 Destek Personeli (İnşaat) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 2 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat dalından Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya alanında (Alçıpan karkas imalat ve tadilatı, alçıpan duvar imalatı ve tadilatı, boya imalatı ve tadilatı, kaba-ince sıva, yalıtım imalatı ve tadilatı, seramik imalatı ve tadilatı vb. konularında) son 6 ay deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.(Yetkili Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek.
2218 Destek Personeli (Alüminyum Doğrama) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 2 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının, Alüminyum dalında Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek.
2219 Destek Personeli
(Marangoz) (Erkek)
Ortaöğretim Lise ve Dengi 2 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının, Mobilya Alanında Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerin mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek.
2220 Destek Personeli (Metal Doğrama) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 1 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının, Metal Doğrama Alanında Teknik Meslek Liselerinin ilgili bölümlerin mezun olmak veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif
araç kullanabilmek.
2221 Destek Personeli (Peyzaj)
(Erkek)
Ortaöğretim Lise ve Dengi 5 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana sahip olmak.
• Ortaöğretim Kurumların Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilmek. (traktör araç ve gereçleri vb.)
2222 Destek Personeli (Temizlik – Yemekhane Servis Elemanı) (Erkek) Ortaöğretim Lise ve Dengi 33 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
• Üniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)
2223 Destek Personeli (Temizlik – Yemekhane Servis Elemanı)
Kadın
Ortaöğretim Lise ve Dengi 6 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak
• Üniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.)
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
2224 Destek Personeli (Şoför) Erkek Ortaöğretim Lise ve Dengi 2 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak,
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Şoför olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek
kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)
2225 Destek Personeli (Aşçı) Ortaöğretim Lise ve Dengi 1 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak
• Ortaöğretim Kurumlarının Aşçılık alanından mezun olmak.
• Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)
• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak
2226 Destek Personeli (Hayvan Bakımı) Ortaöğretim Lise ve Dengi 2 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana sahip olmak
• Ortaöğretim Kurumların Hayvan Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak.
• Erkek adaylar başvuru yapabilir.
• Askerliğini yapmış olmak
• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
• Ziraat Fakültesi Köseilyas çiftliğinde veya ihtiyaç duyulması halinde diğer birimlerde (Merkez ve İlçelerde) görevlendirilecektir.
• Hayvan bakımı ve temizliği ile ilgilenecek.
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

I- GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin \”Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler\” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

III- İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
3- KPSS sınav sonuç belgesi
4 Fotoğraf
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
7- SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
8- Askerlik durumunu bildirir belge

 NOT:
• Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.
Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bir pozisyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere bilgi verilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1 – Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir.
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra \”Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum\” seçeneğini işaretleyecektir.
* En altta yer alan \”BAŞVURUYU TAMAMLA\” tuşuna basmak suretiyle online
başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2 – Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3 – Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2 – Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
4 – Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
5 – Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6 – Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7 – Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
8 – Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9 – Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İRTİBAT : 0282 250 1413 – 0282 250 1420 – 0282 250 1410

İlan Yayım Tarihi 06.06.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 06.06.2022
Son Başvuru Tarihi 20.06.2022
Sonuç İlan Tarihi 18.07.2022

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*