Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Orman Genel Müdürlüğü (Ogm) personel alımı yapacak! 3 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 20.06.2022

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları

TULİP PROJESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ İÇİN BİREYSEL DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
​TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (P172562) KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığından:

İkraz No: 9272-TR

Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi

Proje Süresi: 2021– 2028

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (Resmi Gazete-web): 05.06.2022

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 20.06.2022 tarihinde saat 18.00

 Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı
1 TR-OGM-PCU-294736-CS-INDV Çevre Koruma Uzmanı
2 TR-OGM-PCU-274818-CS-INDV Sosyal Koruma Uzmanı
3 TR-OGM-PCU-294850-CS-INDV Proje Yönetici Asistanı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi’ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır. Projenin amacı, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu’da yer alan Bolaman ve Çekerek havzalarındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi artırmaktır.

TULIP Projesi Bolaman ve Çekerek havzalarında  kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa göç ile sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ ve KGM’dir. Bu yatırımlar, aşağıda açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir.

Bileşenler Alt bileşenler
Bileşen 1.Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar 1.1 Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim kaynakları

1.2 Esnek gri altyapı

Bileşen 2.Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 2.1 Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama Çerçevesi

2.2 Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik

Proje kapsamında, gerekli;, Çevre Koruma Uzmanı(1 kişi), Sosyal Koruma Uzmanı (1 kişi), Proje Yönetici Asistanı (1 kişi) proje uygulaması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve OGM ve diğer Uygulayıcı Kurumlara danışmanlık sağlamak üzere merkezi düzeyde Orman Genel Müdürlüğü TULİP Proje Koordinasyon Biriminde (PKB) yukarıda belirtilen miktarlarda istihdam edilecektir.

Danışmanlar, proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince birer yıllık olarak yenilenecektir. İşin Temmuz 2022 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda Danışmanlardan beklenen nitelikler tek tek aşağıda verilmiştir. BU danışmanlıklara ait tüm danışmanların görev tanımları ve CV ve başvuru mektubu https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx  adresinde duyurular kısmında görülmekte ve indirilebilmektedir.

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Proje Koordinasyon  Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını görev tanımlarındaki “aranan nitelikler\” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’lerde yer alan örneğe uygun olarak Türkçe ve İngilizce hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 20.06.2022 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışmanlar, Dünya Bankası’nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri\” – Kasım 2020 (“Tedarik Düzenlemeleri\”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe alınacaktır.

Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, okunup indirilebilecektir.

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx​

Başvuru Adresi: Orman Genel Müdürlüğü

TULİP Proje Koordinasyon Birimi Satınalma Sorumlusu

Mehmet PAZAR Şube Müdürü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Adres: Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: 0312 296 40 00 (PBX)

E-mail: mehmetpazar@ogm.gov.tr

ozgurzekiozok@ogm.gov.tr

web-site: https://tulip.ogm.gov.tr

KEP: ogm@ogm.hs01.kep.tr
Detaylar için tıklayın.

1 Comment

  1. Bu işe ihtiyacım var çalışmam gerek gereğinin yapılmasını arz ederim iyi günler

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*