Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı 58 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Süresi içinde başvuru yapmış olmak

Detaylı bilgi için tıklayın.

Gelir İdaresi Başkanlığı 87 Sözleşmeli Tekniker Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylar için tıklayın.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 280 adet Sözleşmeli Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Farklı illerde farklı kontenjanlarla yapılacak alımlara ilişkin detaylı bilgi söz konusu başkanlık tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

657. Sayılı Devlet Memuru Kanunu kapsamında yapılacak olan alımlara bütün illerden başvuru yapılması mümkündür.

Söz konusu yasa kapsamında alımlarda başvurulması zorunlu tutulan sözlü mülakat yöntemine göre yapılacak olan alımların başvuru ve değerlendirme süreci hakkında detaylı açıklama da söz konusu başkanlık tarafından yapıldı.

Sınav Başvuru Süreci

Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek Sözleşmeli Destek Personeli alımları için sınavlar Ankara’da yapılacak.

Belirtilen kontenjanlar dahilinde adayların başvurması halinde 16 ile 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan sözlü sınavlar ile değerlendirme sürecine başlanacaktır. 

Sınav başvuru sürecinin başlayabilmesi adına yapılan ön başvuru işlemleri ise başkanlık tarafından belirtilmiş olduğu üzere 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak olup, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü sonlanacaktır.

Adayların bu tarihler arasında elektronik ortam üzerinden ön başvuruları yapması gerekmektedir.  

Sınav başvuru sürecine giriş yapabilecek olan adayların sözlü sınava katılım gösterip gösteremediklerini www.gib.gov.tr adresi üzerinden sorgulaması mümkündür.

Yapılan ön başvuruların değerlendirilmesi ile bu web adresi üzerinden adayların sözlü mülakata katılma hakkı elde edip etmedikleri teyit edilebilmektedir. 

Yapılacak alımlar kapsamında sözlü olarak gerçekleştirilecek sınav tek aşamadan oluşmaktadır ve adaylara genel kültür, genel beceri ve istihdam edilecek olan alanlarla ilgili bilgiler sorulacaktır. Bu kapsamda mesleki soruların ağırlıkta olacağı belirtilmelidir. 

Sınav Başvuru Şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak Şoför alımları için başvuru şartları şu şekildedir:

  • Belirtilen tarihlerde başvuruların yapılmış olması 
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi A bendinde yer alan şartların taşınıyor olması 
  • 35 yaşını doldurmamış olmak 
  • Herhangi bir üniversitenin herhangi bir ön lisans programından mezun olunması 
  • DI ve D tipi sürücü belgesi sahibi olunması 
  • 2020 yılında yapılan KPSS sınavına katılmış olmak ve KPSS P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak 

Gibi şartların yerine getirilmesi durumunda başvuru yapılabilmesi mümkündür. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*