Beylikdüzü Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Beylikdüzü Belediyesi Personel Alımı

Kavaklı adıyla 1993 yılında Büyükçekmece’ye bağlı bir belde belediyesi olarak kurulan Beylikdüzü, 22 Mart 2008 Tarihinde “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” çerçevesinde Beylikdüzü ismini alarak ilçeye dönüştürülmüştür.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü’nü doğru planlama ve yönetimle gelecek yüz yılını tasarlayan; şehir hayatına dâhil olan sokakları, caddeleri ve denizi ile yaşamın ayrılmaz bir parçası haline dönüşen, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile cazibe merkezi olan, batı İstanbul’un ve civar bölgelerin markası olan yıldız kent yapma hedefindedir.

Bu hedef doğrultusunda büyük projelere imza atan kurum kadrosuna çeşitli niteliklerde deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapacak.

Beylikdüzü Belediyesi Personel Alımı

Beylikdüzü Belediyesi İşçi Alımı

Bünyesine alacağı personelleri daha çok işçi statüsünde kadrolandıran Beylikdüzü Belediyesi, en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm olarak vatandaşlarına belediyenin çeşitli birimlerinde önemli sayıda iş imkânı sunmaktadır. Ayrıca bünyesinde açtığı kurslar sayesinde vatandaşlarına belediye kadrosu haricinde de iş bulabilme imkânı da sunan kurum, işverenlere de işçi alımı konusunda teşvikler sağlayarak ilçede işsizliği minimum düzeye indirmeyi hedeflemektedir.

Beylikdüzü Belediyesi Memur Alımı

Memur alımları da en az işçi alımları kadar talep gören alımlar olmaktadır. Beylikdüzü Belediyesi memur alımı düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu alımları hem Beykam (Beylikdüzü Kariyer Merkezi) hem de Belediyenin resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Öte yandan web sitemiz üzerinde de özellikle de Beylikdüzü Belediyesi’nin memur alımlarına yönelik açtığı kadroların duyurularını yapmaktayız.

Beylikdüzü Belediyesi memur alımı başvurusu yapacak olan kişilerin pek çok kriteri sağlıyor olmaları önemlidir. Eğitim durumu, sertifika, yaş sınırı gibi tüm bu detayların, adayların başvuru aşamasında dikkate almaları gereken detaylardır. Böylelikle sahip olunan kriterler doğrultusunda en ideal başvuru gerçekleştirilebilir.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,
KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

zabıta alımları

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 •  Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 •  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 •   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 •  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 •  İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim  şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,
 • Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak  1 metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kg.’dan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 •  Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Adaylardan İstenen Belgeler

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir), d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 •  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).

Detaylı bilgi için tıklayın.

Beylikdüzü İş İlanları

Yeni bir iş bulabilmek için ilanlar önemli olmaktadır. Bu bağlamda Beylikdüzü iş ilanları sürekli olarak güncellenmektedir. Artan nüfus ile orantılı olarak artan iş gücüne yönelik talep ve alımları iş ilanlarından takip edebilirsiniz.

Başarılı bir iş ilanı başvuru sürecinin gerçekleştirilebilmesinde adayların öncelikli olarak açılan ilanda belirtilmiş olan kriterleri dikkate alması gerekmektedir. Bu kriterleri tam anlamıyla karşılıyor olduklarına inanan adaylar aynı zamanda söz konusu kriterleri kanıtlayıcı nitelikte olan resmi belgeleri de sağlamalıdır.

Bu belgeler aynı zamanda ilgili iş ilanına başvuru aşamasında talep edilecek belgeler olup, sahip olduğunuz vasıfların yanı sıra diğer genel özelliklerinizin de, başvuruda bulunduğunuz pozisyona ne kadar uygun olduğunuzun anlaşılmasını sağlayacak belgelerdir. Bu nedenle kişinin vasıflarını ifade edebilmesinde ve başvuruda bulunduğu kadroda kabul edilebilmesinde önemlidir.

Beylikdüzü Belediyesi İş İlanları

Vatandaşların doğumdan ölüme mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve tüm uygulamalarında insanı odak alan bir belediye olmak isteyen Beylikdüzü Belediyesi, bütün hizmet aşamalarında internet sitesini aktif olarak kullanmaktadır.

Kadrosuna almayı planladığı personelleri için de resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamaya hazırlanan kurumun, bu iş ilanında personel alımı ile ilgili bütün detayları paylaşması beklenmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • Zabıta
 • Temizlik İşleri Görevlisi
 • Şoför
 • Güvenlik
 • Park ve Bahçe İşçisi
 • İşçi
 • Memur
 • Arşivci
 • İtfaiye eri

Beylikdüzü Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Beylikdüzü Belediyesi kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşların kurumun resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş ilanlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Kurumun insan kaynakları birimi tarafından açıklanacak olan açık pozisyonlarda çalışabilecek nitelikte olan adaylar, başvurularını Beylikdüzü Belediye Başkanlığının Mali Hizmetler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne giderek şahsen yapabilecekleri gibi belediyenin internet sitesi üzerinde yer alan iş başvuru formunu doldurarak da yapabilirler.

Bilgi için tıklayın.

Güncel Beylikdüzü iş ilanları:

 • Bulaşıkçı (Beylikdüzü)
 • Beylikdüzü CarrefourSA Hipermarket Aşçı
 • Bellboy
 • Resepsiyonist
 • Muhasebe Elemanı
 • Servis Personeli
 • Kat Hizmetleri Görevlisi
 • Erkek temizlik elemanı

Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de beylikdüzü iş ilanlarına bakabilirsiniz.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*