Avicenna Hastanesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Avicenna Hastanesi personel alımı yapacak!

Avicenna Hastanesi iş başvurusu yaparak sizde Avicenna Hastanesi ‘ın gücünden güç alabilirsiniz. Avicenna Hastanesi personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Avicenna Hastanesi eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Avicenna Hastanesi insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Misyon

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbben gelişimine katkı sağlamak üzere;

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini tıbbın ulaştığı en üst düzeyde yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak.

Sağlık alanında her konuda yeni bilgi ve uygulamaları geliştirmesini desteklemektir.

Vizyon

Tıbbın tüm hizmetlerinde mükemmellik, müşteri memnuniyeti, iyi ve doğru çalışan bir ekip, uygulamalarıyla tanınmış kendini geliştirebilen, dünya standartlarında modern bir sağlık tesisi olmak.

Kurumumuz

Özel Avicenna Hastanesi çalışanını paydaş olarak kabul eder takip çalışması ile misyon ve vizyonuna uygun olarak amaçlarına ulaşmayı hedefler. Bütün çalışanlarının kanuni haklarına saygı duyar ve bu haklarını kullanmasını sağlar.

Çalışanlarına insan onuruna yakışan karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir çalışma ortamı sunar. Bu konudaki sorumluluklarının bilincinde olarak bütün çalışanlarına eşit ve adil davranır.

ÖZEL AVICENNA HASTANESİ KALİTE KOMİTESİ

Amaç
Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliğinin, uygunluğunun ve etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereksinim duyulan kayıtlar/veriler ve diğer dokümanların sağlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Kapsam
Özel Avicenna Hastanesi Kalite Yönetim sisteminin gereklerinin yerine getirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi için Kalite Birimine bağlı olarak çalışan Çalışma Komitelerinin faaliyetlerini kapsar.

Tanımlar
Komiteler: Kalite Birimine bağlı olarak kurulan, Hasta Hakları Komitesi, Eğitimi Komitesi, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Temizlik Komitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi, Kan transfüzyon Komitesi Tıbbi Etik Kurulu, Antibiyotik Komitesi
Kalite Koordinatörü: Özel Avicenna Hastanesi Kalite Sorumlusu Başhekim tarafından görevlendirilir.
Başhekim komite üyeleri arasından bir üyeyi “Kalite Koordinatörü” olarak atar. Komitelerde çalışacak üyeler, komitenin amacına uygun bilgisi ve görevleri olan çalışanlar arasından, Kalite Koordinatörünün önerisi ile Başhekim tarafından atanır. Görevden ayrılan üyenin yerine atanan üye öncekinin süresini tamamlar.

Kalite Biriminin görev ve yetkileri;

  • Özel Avicenna Hastanesi misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerekli standart, politika, prosedür ve talimatların oluşturulmasını koordine eder,
  • Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi kapsamındaki tıbbi ve idari süreçleri, süreç iyileştirme projelerini ilgili çalışma komiteleri ve birimlerle birlikte belirler,
  • Çalışanların talep ve beklentilerini dikkate alan bir organizasyonun geliştirilmesini sağlar,
  • Oluşturulan politika, prosedür ve talimatların tüm çalışanlara paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını organize eder,
  • Gözden geçirme toplantılarını organize eder, alınan kararları ve yapılan görevlendirmeleri takip eder,
  • Yıllık eğitim planını sorumlu birimle hazırlar ve plana uygun olarak eğitimlerin gerçekleştirilmesini takip eder,
  • Dokümantasyon yönetim sisteminin hazırlanması ve güncelliğinin korunması ile ilgili faaliyetleri koordine eder,
  • Çalışma komitelerinin koordinasyon ve iletişimini sağlar, komite çalışmalarının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesini ve raporların Kalite Koordinatörüne sunulmasını sağlar,
  • Kurum içi etkili iletişim (sözlü ve yazılı) için çalışmalarını koordine eder,
  • Kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder.

Buradan başvuru yapabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*