Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Personel Alımı 2022

Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Personel Alımı

Tercüman Listesi Düzenlenecektir

5271 sayılı ” Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre;
Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı Cumhuriyet Başsavcılıklarında Savcılık ve Ceza Mahkemelerinde  Farsça, Afganca,  Arapça, Kürtçe (Kurmançi), Almanca, İngilizce, Fransızca, Pestuca, Darice, Felemenkçe, Azerice, Rusça, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Danimarka (Danca), Norveçce, ile işitme engelliler için  işaret dili analında Tercüman listesi düzenlenecektir.

Genel Şartlar

Listeye kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Listeye kabul şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 • En az ilkokul mezunu olması,
 • Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlanmış olması,
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 •  Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinden oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinden kayıtlı olmaması,

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

 • T.C. Kimlik numarası beyanı,
 • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 • Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetlerini yerine getirecek derece dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
  Yapılacak başvuruların incelenmesi sonucunda listeye kabul edilenlere ait kesin olmayan liste 19 Kasım 2021  tarihinde Uşak Adliyesi ilan panosuna asılacak olup ayrıca Uşak Adliyesinin web sitesinde yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*