Ulaştırma Bakanlığı Personel Alımı 2017

Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı personel alımı yapacak!

Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı iş başvurusu yaparak sizde Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı’ın gücünden güç alabilirsiniz. Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Ulaştırma Bakanlığı Bakanlığı insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerde münhal bulunan 20 (yirmi) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen KPSS puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b – Adaylar, I ve II sayılı tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır,

c – 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1981 tarihinde ve daha sonra doğanlar),

ç – Son başvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d – ÖSYM tarafından, 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan türleri itibarıyla en az yukarıdaki I ve II sayılı tablolarda belirtilen taban puanları almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sözlü sınava başvurular yukarıda sayılan belgelerle 19 Ekim 2016 – 04 Kasım 2016 tarihleri arasında, 09.30 – 12.00 ile 14.00 – 17.00 saatleri arasında Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılır. Adayların, 04 Kasım 2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek-ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda (04 Kasım 2016 tarihi ve saat 17:00 itibarıyla Bakanlığımız genel evrak şubesine giriş yapmış olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

7 Comments

  1. gamze 26 Nisan 2014
  2. güngör 30 Haziran 2014
  3. Nurgül Büşra Özer 28 Ağustos 2014
  4. SElim 28 Eylül 2014
  5. DELİDON 23 Ekim 2014
  6. ahmet tosun 9 Nisan 2015
  7. Tahsin çak 22 Mayıs 2017

Leave a Reply