Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

suleyman-demirel-universitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

-İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

– Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

Birimi/Bölümü: Anabilim Dalı: Unvanı: Der. Adet: Niteliği:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Profesör 1 1 Bitümlü karışımların mekanik özellikleri ve modelleme konusunda çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği Mekanik Profesör 1 1 Malzemelerin yüksek gerilim hızında mekanik davranışı ve kemik mekaniği üzerine çalışmaları olmak.
Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Doçent 1 1 Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Sezgisel eniyileme ve kalite kontrol konularında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisinde deneyimli olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Larenks kanserlerinde genetik çalışması olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Endodonti Profesör 1 1 Post-Core uygulamaları ve sonlu elemanlar analizi konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Muhasebe standartları alanında çalışmalar yapmış olmak.
Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Anayasa ve Demokrasi konusunda çalışma yapmış olmak.
Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 1 Yerel yönetimler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Leave a Reply