Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 10 (on) adet Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav yapılacak AB Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü aşağıda belirtilmiştir.

Sınava Başvuru Şartları

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 2.  En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 3.  ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölüm için tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.
 4.  Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
 5. 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve Diğer Hususlar

 1. Başvurular, sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve 17 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 01 Şubat 2022 Salı günü saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir.
 2. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ve Bakanlığa elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
 3.   Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapacak adayların; başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.
 4.  Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlığı bu şekilde yanıltanlar ayrıca kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.

Sınavın Şekli, Tarihi, Konuları ve Değerlendirilmesi

 1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
 2.  Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 3.  Sözlü sınav 2022 yılı ilk yarısı içerisinde Ankara’da yapılacak olup sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de öğrenebilecektir.
 4.  Sınavda adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 5. Sözlü sınav; alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri ile yabancı dil bilgisi başlıklarından oluşur. Alan bilgisi sınav konuları, sınav duyurusunda yer alan fakülte ve bölümlerin müfredatlarından oluşur.
 6.  Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyon üyeleri tarafından;
  a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
 7.  Sözlü sınav puanı, adayın atamaya esas başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek ve giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır. Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı taktirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
 8.  Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ilanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7 , 8 ve 9 uncu dereceli toplam 10 (on) adet Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav yapılacak AB Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü aşağıda belirtilmiştir.

Sınava Başvuru Şartları

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 2. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 3.  ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölüm için tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.
 4. Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
 5.  01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve Diğer Hususlar

 1. Başvurular, sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve 17 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 01 Şubat 2022 Salı günü saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir.
 2. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ve Bakanlığa elden, posta veya eposta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
 3. Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapacak adayların; başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.
 4. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlığı bu şekilde yanıltanlar ayrıca kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.

Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri, Konuları ve Değerlendirmesi

 1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
 2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 3.  Sözlü sınav 2022 yılı ilk yarısı içerisinde Ankara’da yapılacak olup sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınavın tarihi ve yeri Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de öğrenebilecektir.
 4.  Sınavda adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 5.  Sözlü sınav; alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri ile yabancı dil bilgisi başlıklarından oluşur. Alan bilgisi sınav konuları, sınav duyurusunda yer alan fakülte ve bölümlerin müfredatlarından oluşur.
 6.  Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyon üyeleri tarafından;
  a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
 7.  Sözlü sınav puanı, adayın atamaya esas başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek ve giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır. Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı taktirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
 8.  Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

Detaylı  bilgi için tıklayın.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacaktır

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 (iki yüz üç) sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatına alınacak sözleşmeli büro personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 1’de, destek personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 2’de, mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 3’te, Bakanlık taşra teşkilatına alınacak sözleşmeli personele ilişkin sözleşmeli personel pozisyon unvanları, sayısı ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 5 ve Tablo 6’da merkez ve taşra teşkilatı sözleşmeli pozisyonlarına ödenecek ücretler yer almaktadır.

Genel Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir.
 5. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
 6.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 7. Merkez Teşkilatında büro personeli ve mühendis unvanlı pozisyonlar ile Taşra Teşkilatında mühendis, mimar ve şehir bölge planlama unvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), eğitim fakültesi mezunları için KPSSP(10) ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 8. Merkez teşkilatında destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSSP(94) puan türünden puan almış olmak.
 9. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 10. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere).
 11.  Mühendis (İnşaat, Makine, Harita, Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme, Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Jeoloji) pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.
 12. Adayların Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Özel Şartlar

Büro Personeli
Kamu Yönetimi: Fakültelerin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.

İşletme: Fakültelerin İşletme lisans programlarından mezun olmak.

İktisat: Fakültelerin İktisat lisans programlarından mezun olmak.

Maliye: Fakültelerin Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarından mezun olmak.

Çalışma Ekonomisi: Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarından mezun
olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi: Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bilgisayar Öğretmenliği: Fakültelerin Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak.

Sekreter: Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bilgisayar Programcısı: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Grafiker: Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

İstatistik: Fakültelerin İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarından mezun olmak.

Muhasebe: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Destek Personeli
Aşçı:
a) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, kurum beslenmesi veya mutfak bölümlerinden mezun olmak,
b) Ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adayların MEB onaylı Aşçılık Sertifikası; 3308 sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık veya Kalfalık Belgesi; Aşçı Bonservisine sahip olmak,
c) En az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Şoför (B sınıfı):
a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Şehirler arası görev yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Şoför (C sınıfı):
a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
b) En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) Şehirler arası görev yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Bahçıvan:
a) Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak,
b) Ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adayların bahçe (çiçek, süs bitkisi, ağaç) bakımı, dikim, ilaçlama ve budama konularında sertifikaya sahip olmak veya en az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Hizmetli:
a) Erkek ve kadın adaylar için en az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,
b) Temizlik görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

Mühendis

İnşaat Mühendisliği: Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Makine Mühendisliği: Fakültelerin Makine Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Jeoloji Mühendisliği: Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Endüstri Mühendisliği: Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Gıda Mühendisliği: Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Bilgisayar Mühendisliği: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Harita Mühendisi: Fakültelerin Harita Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisi: Fakültelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Mimar
Fakültelerin Mimarlık lisans programlarından mezun olmak.

Şehir ve Bölge Planlama
Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programlarından mezun olmak.

Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve Diğer Hususlar

 1. Başvurular, 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
 2.  Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 3. Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, kurum beslenmesi veya mutfak bölümlerinden mezun olan adayların diplomalarını ve 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belgeyi pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Aşçı pozisyonuna başvuracak ortaöğretim kurumlarının diğer alan mezunların ise 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belgeyi ve ilgili alandaki sertifikalarını pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olan adayların diplomalarını pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bahçıvan pozisyonlarına başvuracak ortaöğretim kurumlarının diğer alan mezunlarının ise 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir belgeyi veya ilgili alanda sahip olduğu sertifikayı pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
 7. Adaylar; istenilen mezuniyet bilgilerinin başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
 8. Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme İşlemi

 1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatı veya il müdürlüklerinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
 2. KPSS puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
 3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu adresi üzerinden görüntüleyecek olup, ayrıca asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğü için ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 5. Yapılan yerleştirme sonucunda asil veya yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar hakkında yapılacak arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir.
 6. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağrılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacaktır

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (2) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

İstenilen Belgeler

 1. Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi e-Devlet üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)
 2. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),
 3. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR ’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 

(Başvuru dijital ortamda olacak evrak alınmayacak!)

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 29/11/2021-13/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususları kapsamaktadır.

Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır. Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine Bakanlık web sayfası ve Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir.

Söz konusu ilân, sözlü/uygulamalı sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Diğer Hususlar

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır.

Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz.

Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İletişim Bilgileri

Adres: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km)
2151.Cadde No:154/A  – 06510 Çankaya /ANKARA
Tel: 4446100
Web :  www.sanayi.gov.tr 

Detaylı bilgi için tıklayın.

DOKAP Sözleşmeli Uzman Personel Alacaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Alımı yapacaklarını duyurdu.

Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 2 (iki) sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

Notlar

Adaylar başvurularını 17/11/2021 – 07/12/2021 tarihleri arasında e-Devlet Kapısında yer alan “DOKAP- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Sınava katılma şartları, alınacak kişi sayısı, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, sınavın içeriği, yeri ve zamanı ile sınava ilişkin diğer hususlar, http://www.dokap.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

4 Comments

 1. 0/58 oranında engelliyim iş e ihtiyacım var yurdumum nersiolursa olsun bir iş istiyorum saygılar….

 2. Ben Jale işitme engelliyim. 22 yaşındayım. Mersin’de yaşıyorum. Bir şey sormak istiyorum.Ama iş olmak istiyorum. 4 yılda işsiz kaldım çok çok sıkıldım. İş gitmek çok istiyorum. İşe beni alırsanız çok sevinirim. Şimdiden Teşekkür ederim. Cevabınıza bekliyorum. Saygılarımla

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*