Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Milli Savunma Bakanlığı 2533 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli 2.533 (iki bin beş yüz otuz üç) açıktan işçi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
 10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Öğrenci Alacak

Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınav, ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir.

Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz.

Genel Bilgiler

 • Sınava başvurular, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Sınav, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.
 • Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
 • Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
 • Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
 • Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Personel Alacak

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları

 1. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
 2. En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 3. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),
 4. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 5. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI

Sınavlar ve Seçim Aşamaları

Başvurusu kabul edilen adaylar, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.

 • Evrak kabul faaliyetleri,
 • Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3’e göre kontrolü),
 • Fiziki yeterlilik testi,
 • Mülakat,
 • Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Milli Savunma Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

Sınava İlişkin Bilgiler;

 • Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
 • Adaylar başvuru şartlarında belirtilen nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan; Ustalık-Kalfalık belgesini, MEB onaylı Sertifikasını, Ehliyet belgesini “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 • Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini, Eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 • Adaylar belgelerin tam ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
 • İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
 • İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Tablo-2 ve detaylı bilgi için tıklayın.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak!

Milli Savunma Bakanlığı iş başvurusu yaparak sizde Milli Savunma Bakanlığı’ın gücünden güç alabilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Milli Savunma Bakanlığı eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Ülkemizde üniversite mezunların özel sektör kadar büyük bir kısmı da kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmayı ister. Bunda en büyük etmen ise, ömür boyu rahat ve devlet garantili iş olduğu görüşünün hakim olmasıdır. Her yıl farklı kurumlar memur alımı ilanlarını değişik şekillerde duyurarak, alımları yaparlar.

Ülkemizde son dönemde bu kurumlar için en önemli aşama KPSS sınavı olarak belirlenmiştir. Bir şekil seviye belirleme ve baraj sınavı olan sınavdan alınan not bu bakımdan önemlidir. Sizler de farklı kurumlarda işçi alımı ile ilgili işlemler yapmak istediğinizde öncelikle KPSS sınavına giriş yaparak, ilgili sınav türünden belirli bir puan elde etmelisiniz.

Özellikle kamu kurum ve kuruşları içinde bakanlıklar ve personel alımları önceliklidir. Her yıl birçok bakanlık binlerce memur alımı yapar. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı Personel Alımı işlemleri her bakımdan birçok kişinin takibinde olan bir başvurudur. Bakanlıkta farklı departmanlarda görev almak isteyenler, bakanlığın sitesinden ya da Personel Daire Başkanlığının duyurularından işlemleri hızlı şekilde takip edebilir ve uygun şekilde başvuru yapabilirler.

30 Personel Alımı Yapıyor

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı/sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 30 (otuz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin A fıkrasının 7’nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.
 • Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

10 yorum

 1. slm ben ilkay 1980 doğumlu 1.85 boyunda atletik askerliğimi sivil izzibat olarak tamamladım evliyim 2 cocugum var ist caglayanda oturuyorum sizinle çalışmayı cok isterim tel 0539 350 45 99.

 2. Merhaba 6 yıl Uzman Çavuşluk yaptım. Kendi isteğimle istifa ettim şuan boştayım işe ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim.0542 570 56 61 AYRICA SRC BELGEM BİLGİSAYAR SERTİFİKAM VAR.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*