Mersin Meski Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Meski’de çalışmak isteyen adaylara müjde. Meski bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Meski personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Meski personel alımı konusunda ilan duyurusunu geçtiğimiz dönemlerde yayınlamıştı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alımı için çeşitli sektörlerde alım ilanı paylaşmıştı. Kurum bünyesinde çalışmak için adaylardan herhangi bir KPPS puan şartı aranmamaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler KPPS’siz olarak kurum için ihtiyaç duyulan pozisyonlarda başvuru yapabileceklerdir.

Meski bünyesinde çalıştırılmak üzere adayların en alt eğitim düzeyi olarak ilköğretim mezunu olması yeterlidir. Adaylar için geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan ilan için aktif başvurular bir gün içerisinde alınmıştı. Adaylardan başvuru esnasında birtakım belgeler istendi. Bu belgeler içinde; nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, sabıka kaydı örneği gibi belgeler adaydan istendi.

Meski personel alımı

Meski Personel Alımı Yapacak

Yakın zamanda yapılan Meski personel alımı pek çok adaylar için umut kaynağı oldu. Kurum bünyesinde çalışmak için adaylardan herhangi bir KPPS puan şartı istenmemiştir. Kurum kadrolu alımlar için de zaman zaman alım yapabilmektedir. Kurumun güncel olarak yayınlanan iş ilanlarını takip ederek kadrolu personel alımları için de ilanlar yayınlandığında başvuru yapabilirsiniz. Sitemiz kurumla ilgili iş ilanlarını güncel olarak paylaşmaktadır. Yeni ilan olduğunda ilan sayfasını sizlerle paylaşacağız. Sitemizi takip ederek en yeni ve güncel personel alımlarından haberdar olabilirsiniz.

Meski İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Meski iş başvurusu için kurumun aktif ilanlarını takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz. İlan detayları ve hangi pozisyonlarda alım olacağı konusunda detaylı bilgi edinmek için kurumun web sitesini düzenli takip edebileceğiniz gibi sitemizde güncel olarak paylaşılan ilanları da takip edebilirsiniz. Yeni bir ilan olduğunda sayfamızda hemen aktif ilanlar yayınlanmaktadır. İlanlar yayınlandığında linkimize tıklayarak güncel ilanlarını görebilir ve başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz.

Açık olan pozisyonlar için başvuru yapmak için pozisyonla ilgili niteliklere sahip olup olmadığınızı öğrendikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Kurum başvuru yapan adaylar içinde şartları taşıyan en uygun adayları mülakat için çağırır. Mülakatı olumlu geçen adayların işe alım süreçleri başlatılır. İşe alım için gerekli evrakları tamamlayan kişiler Meski kurumunun çalışanlarından biri olmaya hak kazanır.

Meski İş İlanları ve Pozisyonları

Meski geçen dönemde KPPS şartı aramadan alım yapacağını duyurmuştu. Kurumun alım duyurusu yapmış olduğu birimler içinde Argon Kaynakçısı, Elektrik- Elektronik Teknisyeni ve Artırma Tesisi İşletme Operatörü yer almaktadır. Adaylar bu alanlarda yeterli mesleki eğitim bilgisine sahip oldukları takdirde daimi işçi olarak kurum bünyesinde çalışmak için başvuru yapma hakkına sahip olmuşlardır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan ka ynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 7. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
 4. Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

3 Comments

 1. eskavator ve jcb kullanıyorum ehliyet var ıhtıyacım var duzenli bir ise yardim acill

 2. Aclihtiycauimvar zor durumdayim inşaatla da kalıp duvardemir çalıştım lütfen ulaşın bana

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*