İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Uzun zaman dilimleri boyunca her alanda merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul geçmişten günümüze kadar gelen bir dünya başkentidir. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul’un 2500 yıl süren başkentlik dönemi 29 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent ilan edilmesiyle birlikte fiilen sona ermiştir.

Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayan ve Asya ile Avrupa’yı ayıran İstanbul Boğazı’na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul’un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Jeolojik konumunun etkisiyle bütün ekonomik faaliyetlerin en gelişmiş haliyle karşımıza çıktığı İstanbul’a doğru, yaşanan hızlı büyümenin de etkisiyle büyük bir göç dalgası oluşmuştur. Hızla artan nüfus ve ileri sanayi sektörü çevresel konularda pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirmiş ve zamanla hava, su ve toprak kirliliği gibi ana sorunlar meydana gelmiştir.

Uzun yıllar kalkınmanın yanı sıra çevre kirliliği ve çarpık kentleşme ile mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günümüzde gelinen noktaya bakılırsa yaptığı akılcı projelerle bu sorunları büyük ölçüde çözümlemiş durumdadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sorunların tekrar yaşanmasını önlemek, şehir hayatında sağlanan düzenin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve İstanbul’u belediyecilik alanında hep en ön sırada tutmak amacıyla çok sayıda personel alımı yapacak.

istanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Türk vatandaşı olmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 8. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kadrosuna almayı planladığı personellerin genellikle işçi statüsüyle çalışabilecek ve sözleşmeli işçi olarak kadrolandırılacak birimlerde olacağı öngörülmektedir. Özellikle son dönemlerde yapılan işçi alımları dikkatle incelenecek olursa en çok kadronun zabıta birimi ve temizlik işleri birimine ayrılacağı tahmin edilmektedir.

Bu alanlarda kadro imkânı bulan personellerini sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak kadroya alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün işçilerine aynı mesai saatlerini, aynı ücret politikasını ve aynı sosyal hakları sağlamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı aşamasında iş başvuru şartları işin mahiyetine göre kurum tarafından özel olarak açıklanmaktadır. Başvurular bizzat yapılabileceği gibi online ortamda da gerçekleştirilebilir. Son zamanlarda en çok ihtiyaç duyulan meslekler arasında; mimar, mühendis, şehir planlamacı, pilot, eczacı, sosyolog ve ekonomist sayılabilir.

Başvuru aşamasını online olarak gerçekleştirmek isteyenlerin sorulara doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler vermesi şartı aranır. Eksik ya da hatalı bilgiler başvurunun iptal edilmesine neden olabilir. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’un tarihi 300 bin yıl öncesine uzanır. Üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’le çevrili olan il, aynı zamanda Osmanlı tarihinin de başkenti olma özelliği gösterir.

Şehrin ülke bütçesine olan katkısı tek başına %40’ları bulurken, müzeleri, sarayları, kültürel etkinlikleri ve festivalleriyle canlılığını bir an bile yitirmeyen İstanbul, kendini keşfetmek isteyenlere her defasında kucak açar. En çok Almanya, İran ve Suudi Arabistan’dan turist kabul eden şehirde yapılan işçi ve memur alımlarında yabancı dil bilgisi tercih sebebi oluşturmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehri olan İstanbul’un belediyesini yönetmenin sorumluluğunu taşıyan belediye yetkilileri tarihine bağlı kalarak İstanbul’un vizyonunu muhafaza etmeye ve şehri daha da yaşanabilir hale getirmeye çalışmaktadır.

Küçükçekmece belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Bağcılar belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Esenyurt belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Ümraniye belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Pendik belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Bahçelievler belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Üsküdar belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Sultangazi belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Gaziosmanpaşa belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Maltepe belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Kadıköy belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Esenler belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Kartal belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Kağıthane belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Avcılar belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Ataşehir belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Fatih belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Eyüp belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Sancaktepe belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Başakşehir belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Sarıyer belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Sultanbeyli belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Güngören belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Zeytinburnu belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Beylikdüzü belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Şişli belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Bayrampaşa belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Beykoz belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Beyoğlu belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Arnavutköy belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Tuzla belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Çekmeköy belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Büyükçekmece belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Bakırköy belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Beşiktaş belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Silivri belediyesi iş ilanları için tıklayın.

Bu çalışmalar kapsamında yoğun bir şekilde ar-ge çalışması yapan ve bunları projeye dönüştüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  proje alanlarında ve bazı mevcut kadrolarında ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmek için iş ilanı yayınlayacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • Zabıta
 • Temizlik İşleri Görevlisi
 • Şoför
 • Güvenlik
 • Park ve Bahçe İşçisi
 • İşçi
 • Memur
 • Arşivci
 • İtfaiye eri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kadrosunda memur statüsüyle çalışmak isteyen adayların KPSS sınavına girerek puan durumuna göre ÖSYM aracılığıyla yerleştirildiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları birimi, işçi kadrosuyla belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise kurumun resmi internet sitesinden yayınlayacağı iş başvuru formunu cv ekleyerek eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerektiğini belirtmektedir.

Bilgi için tıklayın.

İstanbul Güncel İş İlanları

Böylesine büyük bir şehrin yönetimi ciddi bir efor gerektirmektedir. Farklı pozisyonlar için yaşanan ihtiyaçlar ilgili kurumlar tarafından belirlenmiş ve bütçe komisyonunun onayına sunulmuştur. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu şehri her sene yaklaşık olarak 10 milyon turist ziyaret etmektedir.

İlgili belediyeler tarafından yapılan işçi, memur ve sözleşmeli eleman alımları için başvuru tarihleri ve şartları kurumlara gidilerek ya da internet sayfaları üzerinden araştırılabilir.

İstanbul’da belediyeler kadrolarının genel giderlerini kendi bütçelerinden karşılamaktadır. Bu nedenle istihdam alımlarında büyük bir titizlikle incelemeler yapılmaktadır. Personel alımlarında yazılı sınav yapılmazken, insan kaynakları tarafından yapılan incelemelerde iş için uygun bulunan adayla sözlü mülakata tabi tutulurlar.

Büyük, kalabalık ve her milletten insanın yaşadığı şehirde personel alımlarında da işin niteliğine bağlı olarak belli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

Aşağıda İstanbul iline ait güncel personel alım ilanlarını bulabilir, ilgili ilanın üzerine tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

148 yorum

 1. kırklareli üniversitesi bankacılık ve sigortacılık mezunuyum.bu sektörde calişmak istayorum.iş başvurumun tarafınız tarafından uygun görülüp uygun görülüp onaylanmasını rica ederim.

 2. mrb ben eyup belediyesinde çalişiyorum ama çikmak istiyorum neden soraysın maaşi az 900 tl veriyor ama gecenimiyorum 4 sene oldu ama siznle çalişmak istiyorum en kisa zamanda sizin heberleri bekliyorum iyi akşamlar numaram 0553 318 12 63

 3. merhaba yaklaşık aydır belediye ile ilgili haber leri takip ediyorum şoförüm 36 yaşındayım belgelerim tamam uygun iş arıyorum yardımcı olursanız müteşekkir olurum saygılar

 4. S.a 45 yaşındayım daha önceden depo sorumlusu ve sevkiyat söförlügü yaptım B sınıfı ehliyetim psikoteknik belgem elimde mevcut src belge basvurum var 1-2 ay icinde elimde olacaktır bana uygun pozisyonda iş varsa çalışmak isterim-

 5. 25 yaşındayım 3 yıla yakın uzman çavuş olarak görev yaptım kendi isteğim ile istifa ettim bulunan herhangi bir kadronuza atanmak istiyorum gereğinin yapılmasını arz ederim 05445063836

 6. YAŞIM 17 VE BELEDİYEDE AYAK İŞLERİNE BAKMAK İÇİN İŞ İSTİYORUM…
  BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM AYNI ZAMANDA AÇIK ÖĞRETİM LİSE OLARAK OKUYORUM 0535-619-6770

 7. selamun aleyküm arkadaşlar 14 seneden beri servis taşımacılığı personel servis müdürlüğü yaptım istanbulu çok iyi biliyorum belediyenin bir kurumunda görev almak istiyorum 1976 doğumlu tuzlada oturuyorum işsizim 0530 220 75 52 telefon numaram teşekkürler.

 8. adım pınar adalet mezunuyum bilgisayar grafik on parmak ingilizce belgem var ayrıca b sınıfı ehliyetim var beni işe ailırsanız çok sevinirim buna çok ihtiyacımvar

 9. otomekanik ustasıyım belediye bünyesinde çalışmak istiyorum 10 senedirbu işi yapıyorum e hliyetim var kalfalık belgem var pisko teknik belgem var açıklise okuyorum yardımlarınızı bekliyorum saygılar 05357306215

 10. Merhaba ben yusuf Yüksel E Sınıfı ehliyetimle belediye bunyesimde calişmak istiyorum bu ise ihtiyacim var asgari ücretle gecinemiyorum
  Saygilarimla 05398314516 irtibat numarası

 11. 48yaşındayım yüzde 98 engeli çocugum 3 çocugum asker acil işe ihtiyacım var şoförüm kendi aracımlada çalışabilrim 2008 fort tiransit saygılarımla 05393065204 TF SELAHATTİN UÇAR

 12. Merhaba.Ben Gıda teknikeri mezunuyum.Bilgisayar işletmenliği,Silahlı güvenlik belgem var ayrıca. İşletme 4.sınıftayım. Belediyenizde Zabıta memuru olmak istiyorum.Başka birimlerinizde de çalışabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 13. 40 yaşındayım. Yıllardır degisik firmalar
  da şoför olarak çalıştim.Bundan sonra sizinle calismak
  bana gurur verir.simdiye kadar sizin bize
  ihtiyaciniz vardı.biz calistik sizi
  başa getirdik.simdi sıra sizde gercekten işe
  ihtiyacım var size inanıyor ve güveniyorum

 14. Fen edebiyat ve ilahiyat meslek okulu mezunuyum.10 senedir atanamadım.Ücretli türkçe veya din kültürü öğretmenliği yapıyorum.Bu sene açık olmadığı için yapamıyorum.bana uygun iş olursa sevinirim.

 15. slm arkadaşlar benimde E sınıfı ehliyetim var ak partiliyiz ama üye değilim istanbul büyük şehir belediyesinde çalışmayı çok isterdim bartınlıyım 05317299197 tabi yardımcı olursanız sevinirim saygı değer hayır sever abiler

 16. 18 sene ıstanbulda taksıcılık yaptım elektrık kurumunda 2 sene soförlük yaptım eger olursa beledıyede herhangı bır bolumde eger olursa şoförlük işi istiyorum

 17. öncelikle allahın selamı bereketi üzerinize olsun istanbul büyükşeyir belediyesi çalışmak istiyor bana yardımcı olurmusunuz e+d ehiyete sayibim numaram 0535 420 69 12?

 18. Akp kanarya mahalle yönetimindeyim lise mezunu, bilgisayar sertifikası, B sınıfı sürücü belgem var
  Belediyemiz in uygun departmanında görev almak istiyorum

 19. slm şöförlük işi arıyorum 20 yıllık istanbul trafiğinde tecrübem vardır src pisko tekniğim mevcuttur c sınıfı eğliyetim var kamyon kamyonet ne olursa farketmez yeterki düzenli bir işim olsun allah kimseyi işsis koymasın çok zor ilgililere şimdiden çok teşekkür ederim istanbul gün görende oturuyorum tel 05343619725

 20. Slm ist maltepeden ulasiyorm adim mehmet E sinifi ehliyetm var 15 yil teksilde clisdm 5yil seflik yaptim ilcede 5yil temizlikde calisdm zumrut evler gulensu gulsuyu esenkent mahallelerini sok.olarak taniyorum benzinli tirpan agac motoru vb gbi makinalardan anliyorum yapilcak yada yaptirlcak isi anlatin yeter 0534 362 5193

 21. İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇESİNDE YASIYORUM 24 YASINDA,4 YILLIK LİSE MEZUNUYUM .SATIŞ ELEMANLIGI YAPTIM UZUN SURE , YAKLASK 5 SENEDIR SAGLIK SEKTORUNDE URETIM FABRİKASINDA LABARANT OLARAK GÖREV ALDIM .İSTANBUL KAYISDAGI DARULECEZEDE UYGUN BOLUMLERDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM .İLGINIZ İÇİN TESEKKUR EDERİM.

 22. Uzun yıllar taksicilik yaptım 112 Acil Sağlık ambulans sürücüsü olarak 2 yıl görev yaptım şu anda ibb halk sağlığı projesinde çalışıyorum. .belgelerim mevcut 112hizir acilde şoför luk yapmak istiyorum bilginize. ..Saygilar 0542 778 1981. .

 23. Selam.A İş başvurusunu buradan yapılmıyor arkadaşlar. Biri çıkıp yönlendirme miş ama ben yardım edim. Google te iib iş başvuru yazın çıkan ilk linkten CV oluşturun. İnşallah dönüş olacak tır. Selametle kalın inşallah…. Sorularınız için 0546 295 04 47 …

 24. Merhaba ben 25 yasinda isletme mezunuyum askerligimi yaptim ozel sektorde deneyimim var belediyenizde uygun gorulen pozisyon da calismak istiyorum saygilar 05549223007

 25. 2008 de eşimi kaybettim bir oğlum var lise ikiye gidiyor ben çocuğumu okuta bilmek için günlük temizlik işlerine gidiyorum her zaman iş olmuyor sizden ricam bana devamlı olarak çalışa bileceğim bir iş ilginiz için teşekkürler saygılar 0534 352 60 31

 26. merhaba ben sinan 1981 ıgdır doğumluyum eml lisesi mezunuyum acil işe ihtiacim var ilgililerden imkan bekliyorum istanbul esenyurtta ikamet ediyorum şimdiden teşekkürler 05376791915

 27. E+d sinsif ehliyetim var meslek lisesi mezunuyum forklift vinç ehliyetimi var beledinizde bana uygun is arıyorum bilginize arz ederim 532 673 79 74 sayggilarimla

 28. Merhaba ben esenyurtta ikamet ediyorum yaşım 21 askerliğimi yaptım ve lise mezunu B sınıfı ehliyetim var şoförlüğüm küçük yaştan beri var devamlı bir yerde çalışmak istiyorum.no 05350474989 ilginiz için tşkler

 29. Merhaba
  Evli 3 çocuk babasıyım İstanbul b. şehir belediyesi veya içinde barındırdığı belediyelerde çalışmak istiyorum.
  bilgisayar bilgi ve donanımlarım yüksek derecede vardır.
  ehliyet ve aktif araç kullanıyorum.
  iyi günler…
  0544 838 77 37

 30. Hamza koç istanbul bağcılar da oturuyorum e sınıfı ehliyeti var bütün arabaları kullanabilirim şu an çalışmı yorum.belediyede her bölümde çalışabilir. Tel 05372840922 ilginize teşekür ederim.

 31. MERHABALAR İSTANBUL SARIYER de oturuyorum ön lisans bölümü mezunuyum askerlik hizmetimi tamamladım 1 yıl sevkiyat yöneticiliği yaptım sizlerde uygun görürseniz çalısmak isterim SAYGILAR NUMARAM:0539 952 57 93

 32. merhabalar 25 yaşındayım aktif olarak istanbul trafiğinde araç kullanıyorum belediye bünyesinde şöförlük yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim ..teşekkürler

 33. HAYIRLI GÜNLER
  BARTIN DOĞUMLU 28 YAŞINDAYIM
  KADIKÖY DE OTURUYORUM
  YAKLASIK 7 YIL DIREKSİYON TECRÜBEM VAR
  EHLİYET TÜRÜ ( E+A2 )
  MAKAM VE YA BİRİM ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTIM
  TEŞEKKÜRLER…

 34. mrb 25 yasında evlıyım 1 cocuk babasıyım istanbul eyüpte oturuyorum b.şehir belediseınde çalişmak istıyorum b sınıfı ehlıyetim var 4 sene bilgisayar şirketınde caliştım yardımınız ıcın tessekkur ederım (0541 279 98 12)

 35. Merhaba 6 yıl Uzman Çavuşluk yaptım. Kendi isteğimle istifa ettim şuan boştayım işe ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim.0542 570 56 61 AYRICA SRC BELGEM BİLGİSAYAR SERTİFİKAM VAR.

 36. 36 yaşındayım src piskoteknik belgem var 14 yıldır istanbul içi araç kullanıyorum evliyim 2 çocuk babasıyım çekmeköyde ikamet etmekteyim ordu ünyeliyim tel.0543 676 39 58

 37. Sayın.ilgili makama benim engelli cocugum var ve tedaisini surmektedir bonunicin acil çalismak zorundayim.sizde acil isistiyurum vede maddidestek istiyurum iletlsim no.05350232979 saygılarımla..

 38. Temizlık amirligı yaptım beledye temızligi bnyesını ıstyorum yaşım 29 temızlık ekip lıderligi yaptım (cam,cila ve halı temizliği bilgilerine sahibim) şimdidn tsekkurler 05312112148

 39. Merhaba öncelikle bağlılıklarımı bildiririm 30 yaşında 1.84 75 kilodayım 4 yıllık mekanik imalat montaj kalorifer sıhi tesisatı tecrübem var 6 yıllıkta komando uzman çavuşluk yaptım komando içgüvenlik uzman nişancı tim harekatı ve özel kuvvetler yakın koruma kursları aldım ayrıca (É)sınıfı ehliyetim var koruma memuru zabıta itfaiye eri gibi uygun bir işte siz çok değerli amirlerimle bir çalışmak isterim hayırlı akşamlar 0538 6946501

 40. merhaba ben 01.04.1984 amasya taşova dogum luyum istanbul kagıthanede ikamet ediyorum söförlük için iş arıyorum ehliyetimin sınıfı D+E 2009 tarihinde aldım saygılarımla tel:0537 874 77 99

 41. Yakın Doğu Üniversitesinden “mimarlık fakültesi” peyzaj mımarlığı bölümünden mezunum. Bodrum da Çagdaş Holding bünyesinde stajımı yaptım. İstanbul ve yakınlarında belediye içinde çalışma olanağı arıyorum.

 42. slm 28 yaşındayım 180 boyundayım endüstri meslek lisesi elektronik bölümü mezunuyum silahlı özel güvenlik kimligim ve b sınıfı ehliyetim var bana göre bi iş varsa lütfen bana ulaşın 0543 950 87 05

 43. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden 4.00 üzerinden 3,56 not ortalaması ile bölüm birincisi olarak mezun oldum.Voleybol antrenörlüğü,fitness eğitmenliği yaptım.Uzun zamandır da hastanelerin fizik tedavi ünitelerinde egzersiz eğitmenliği yaptım.Şuanda yine özel bir hastanede zihinsel ve bedensel engelli çocuklarla çalışmaktayım.Çalıştığım bölüm kapanacağı için iş arıyorum.Spor A.Ş ya da uygun görülen başka bir yerde pozisyonunuz olursa bana ulaşırsanız sevinirim.
  0545 380 55 00

 44. MERHABA 21 YAŞINDAYIM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN GEÇEN YIL MEZUN OLDUM ,İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR- EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİM. LİSEDEN DE BİLGİSAYARLI MUHASEBE OKUDUM. STAJIMI DA POLAT RENAISSANCE İSTANBUL OTEL MALİ İŞLER DEPARTMANINDA ÇALIŞTIM VE STAJERLİĞİM BİTİNCE DE DEVAM ETTİM ÜNİVERSİTE BAŞLAYANA KADAR. BELEDİYE DE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYORUM.YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.

 45. Mrhb ismim alaattin karayaka 1982 doğumluyum
  İst Bağcılarda ikamet ediyorum
  Araç tamicisiyim 20 yıldır bu mesleği yapıyorum
  Kalfalık ustalık + usta eğitici belgelerim mevcuttur
  e-d sürücü belgem var +2 -4 src +piskoteknik belgelirim
  mevcuttur bende belediyede çalışmak istiyorum tşk ederim.

 46. uluslar arası geçerli sertifikalı elektirik kaynak ustasıyım. Resmi kurumda iş arıyorum ayrıca e sınıfı ehliyet src2 src4 ve pisko tekniğe sahibim bilgilerinize…
  0539 745 07 08

 47. sadık üstün 10.01.1975doğumlu lise mezunu,boy.186,kilo.97,güngörende oturmakda.silahlı kimlik kartına sahip.istanbulbüyükşehirde başvuru formum bulunmakda.çalışkan insanlarla arası iyi olan dış görünüşüne önem veren cep.05364609171

 48. Merhabalar ticaret lisesi mezunuyum 27 yasındayım 5 sene ofis idari işler evrak kayıt tecrübem var çalıştıgım şirket il dışına taşındı ve şuan iş aramaktayım.alakanız için teşekkür ederim.0537 445 38 53

 49. Merhabalar Ticaret lisesi mezunuyum 27 yaşındayım 5 yıl ofis idari işler evrak kayıt Tecrübem var Çlıştıgım şirket il dışına taşındı ve şuan iş aramaktayım.alakanız için teşekkür ederim. 0537 445 38 53 SANCAKTEPE İSTANBUL

 50. selamun aleygum ben mustafa yeşilyurt 15/10/1971/doğumluyum istanbul bahcelievlerte yaşiyorum ıstanbulun heryerini cok ama cok iyibilirim uzunyol tecrubem var anadoluyu cok iyibilirim e sinifi ehliyetim var src 2 src 4 belgem var işe cok ihtiyacim var calişmayi cokseverim sizinle cok calişmak istiyorum tlf 0533 233 35 27 bizzat ararsaniz allah siztenraziolsun sizi allah beygamber efendimize ahirette komşü yabsin allahaemanetolun

 51. bu sitenin iş bulmaya yardımı varsa lise mezunuyum benim de kalıcı ve sağlam işe ihtiyacım var ilgi ve alakalarınız için teşekkür ederim ikamet ettiğim semt K.ÇEKMECE tel:0546 603 94 87 eşimin tel: 0534 699 18 24

 52. Ben Güneş Büyük Tuna Ataşehir ilçesinde ikamet etmekte bulunmaktayım İbb.nin süpürge ve temizlik ve parkbahçeler bölümünde Anadolu yakasında çalıştırılmak üzre görev almak istoyorumi
  tel.0505 373 74 29

 53. Meraba 24 yaşındayım Açık öğretim Bankacılık ve Sigortacılık öğrencisiyim Avukatlık Asistanı olarak çalıştım 9. Aydir issizim tesettürlü olduğum için iş bulamıyorum yardimci olursaniz çok sevinirim.

 54. SELAM İYİ ÇALIŞMALAR DEVAMLI BİR İŞ ARIYORUM BU YÜZDEN SİZİNLE ÇALIŞMAK İŞTERİM ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ VEYA PORTRİF OPERATÖRLÜGÜ VEYA ÖZEL ŞÖFÖR OLARAK ÇALIŞIRIM İNŞALLAH BANA GÖRE Bİ İŞ VARDIR…

  GSM:0539-370-97-57

 55. istanbul büyükşehir belediyesi mutfak bölümünde aşçı olarak çalışmak istiyorum.soğuk,sıcak,ızgara,fırın ve kasap bölümlerini biliyorum.referansım var. 05396229838

 56. 1966 istanbul doğumluyum daha önce İ.B.B. ŞEHİR SOĞANLIK 7.Cİ BÖLGEDE KARLA MÜCADELEDE AĞIR VASITA ŞÖFÖR OLARAK CALIŞTIM ULUSLAR ARASI İSRAİL RUSYA FRANSA DA ÇALIŞTIM KOCAELİ ÇAYIROVADA İKAMET EDİYORUM İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA ÇAYIROVA GEBZE TUZLA KARTAL PENDİK YAKINLARINDA BELEDİYE BÜNYESİNDE VEYA KURUMSAL ALANDA ŞÖFÖR OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM SRC 1,2,3,4 BELGEM VAR İNGİLİZCE VE RUSCA DİLLERİNİ ÇOKI İYİ ŞEKİLDE KONUŞABİLİYORUM. TEL 05363357675

 57. 20yıldır ihlas bünyesinde çalışmaktaydım Otomotiv sektöründe çalışmaktaydım. E-ehliyetim var. 2009 yılında bir rahatsızlık geçirdim. %55 engelli raporum var. 3 çocuğum var. 3 de okula gidiyor. Eşim ev hanımı. İşsizim iş arıyorum, büyükşehir belediyesinde engelli kadrosunda çalışmak istiyorum
  Telefon numaram: 0535 459 20 16
  Bağcılar

 58. İyi günler,Matbaa meslek lisesi mezunuyum,Aöf Tarih bölümünde Lisans öğrencisiyim,7 yıl özel sektörde iş ve yönetim tecrübem var.B sınıfı ehliyet sahibiyim,grup çalışmaları,analitik çözümlerde kendime güveniyorum.özel sektördeki istikrarsızlıktan dolayı piyasadan iyice soğudum,belediyede uygun bir alanda,bölümde çalışmak isterim,olumlu veya olumsuz bir bildirinizi ulaştırırsanız memnun olurum.avcılar merkezde ailem ile ikamet etmekteyim,iyi çalışmalar..555 321 0 257

 59. Bilgisayar programcılığı mezunuyum not ortalamam 4 üzerinden 3.20 olarak bölümü bitirdim. Kpss ye hazırlanıyorum fakat atanamama ihtimalini göz önünde bulundurarak kurumunuza başvuru yapıyorum kabul ederseniz çok sevinirim. iyi günler dilerim

 60. slm ben yalçın beşenk 01.02.1989 istanbul güngören doğumluyum istanbul üniversitesi sosyoloji bölümü okumaktayımn açıköğretim olarak evli ve 2 çocuk babasyım sizlerle çalışmak istemekteyim saygılarımla numaram olumlu veya olumsuz yanıt olarak dönerseniz sevinirim 0541 246 62 13

 61. Merhaba ben Sancaktepe de ikamet ediyorum İlk okul mezunuyum temizlik görevlisi olarak çalışmayı istiyorum belediye Binası veya bilgi evleri olabilir olumlu veya olumsuz yönde aramanızı rica ediyorum Teşekkür ederim İrt 0536 393 21 47

 62. selamün aleyküm ben kirazlıtepede oturuyorum eşimden ayrıyım kızımı okutmak yaşaya bilmek için acil işe ihtiyaçım var bilgi evlerinde yaşam merkezinde üsküdar belediyesinde sizlerle çalışmak isterim saygı ve sevgilerimle allaha emanet olun irt numaram o 539 858 65 o9

 63. selamün aleyküm üsküdar ünalan mah, oturuyorum işsizim 4 tane çocuk okutmaya çalışıyorum sizden iş istiyorum para değil sadece iş belediyenin bilgi evlerinde yaşam merkezinde veya belediyede çalışmak istiyorum allah rızası için yardım bekliyorum 05458873630

 64. merhaba ben 1974 ist üsküdar doğumluyum senelerce serbest meslekte uğraştım kendi işlerimde 1992 den buyana ehliytim var E sınıfı src 2 ve 4 + pskoteknik var şöförlük işi arıyorum 3 çocuğum var 0543 795 37 80. ilginize şimdiden teşekkür ederim.

 65. Merhaba meslek şoförlük E ve B sınıfı ehlıyetım var işe ihtiyacım var lütfen ılgilenmenizi istiyorum beykozda oturuyorum..saygılarımla…

 66. merhaba,34 yaşındayım özel güvenlik alanında uzun süredir bigi deneyim sahibiyim.çagrılmam durumunda işimi en iyi şekilde yapacagımı belirtmek isterim.teşekkürler…ayrıca ibb sitesinde cv var incelemek isterseniz ulaşabilirsiniz.05058181131

 67. Adım ali Arık torna tesviye ve kaynak işlerinde oldukça tercübeliyim sizinle çalışmak istiyorum bana uygun bir iş olursa sevenirim yaşım 31 istanbul bağcılarda ikamet ediyorum ustalık belgem mevcuttur tlf 05337381144

 68. Hayırlı günler. Silahlı özel güvenlik kimlik kartim var. Özel bir şirkete bağlı bankada çalışıyorum. Boy 1.75. Yaş 25. Uygun görmeniz halinde sizinle çalışmaktan onur duyarım. Saygılarımla
  05388884010

 69. İşletme fakültesi mezunuyum.İSKA projesinde Şile Belediyesine bağlı olarak 1 yıl Engellilere yönelik mesleki eğitim ve Rehbilitasyon merkezinde Girişimcilik dersi üzerine eğitmenlik yaptım.İş arıyorum.
  İBB veya Şile Belediyesi bünyesinde memur olarak çalışmak istiyorum.İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılarımla
  GSM 5326937141

 70. istanbul eyüpte ikamet ediyorum 20.05.1988 tokat erbaa dogumluyum lise meuzunuyum silahlı özel güvenlik sertifikam var 4 yıllık güvenlik tecrubem var ibb. veya eyüp belediyesinde çalışmak istiyorum ilginizden dolayı tesekür ediyorum kolay gelsin

 71. Yaşim 33 İstanbul’da Ümraniye’de ikamet ediyorum ambulans şoförüyüm büyük şehir belediyesinde calişmak istıyorum hizir acil olabilir tecrübeli şoförüm src2 4 fiskoteknik iler Sürüş ve ilk yardım sertifikam e Sınıfı. Ehliyetim var tel 0507 577 41 52

 72. belediyede herhangibi birimde veya farklı bir kurumda görev yapmak istiyorum rusca ingilizce yabancı dil sertifikası ingilizce sertifikası ve e sınıf sürücü belgem bulunmaktadır gerektigi taktirde hemen göreve baslayabilirim saygılar 05317077505

 73. İstanbul şişli feriköyde oturmaktayım Esınıfı ehliyetim var söforluk işi arıyorum belediye olursa iyi olur istanbulu iyi bilen yaşım 45 kemal bolat 05322774054

 74. slm ben şafi sah ayahıda 3 santim kısalık var biraz obur ayahıma gore engeliyim lise mezunuyum bigisayardan anliyorum belediyenizde çalişmak istiyorum saygılarımla teşekurler n 05310242611

 75. 22yildir istanbul içi ve şehirler arasi şoförlük yaptim e+d sinfi ehliyetim ve bütün belgelerin mevcuttur İbb de görev yapmak istiyorum saygilarimla ayhan Aybars 0546 440 97 73

 76. Yaşım 44 ilkokul mezunuyum belediyenize herhangi bir pozisyonda görev almak istiyorum işsizim 3 çocuk okutuyorum ve konut kredisi ödüyorum zor durumdayım sizden iş istiyorum saygılarımla cafer karataş.
  05321604465

 77. onur aydemir 26 yaşındayım bekarım lise mezunuyum..belediyenzde yer almak istiyorum.. bu talebibi geri çevirmemenizi rica edıyorum zabıta yada belediye içinde görev yeri alma talebindeyim sizinde ilginizi bekliyorm..

 78. İstanbul büyük şehir belediyesinde otobüs şoförü olarak çalışmak istiyorum 1999 doğumluyum ve 2001 den bu yana ağır vasıta E sınıfı ehliyetim var ilginizi bekliyorum teşekkür ederım

 79. merhaba ben Mehmet sizinle beraber çalışmak istiyorum daha önce kuryenette çalıştım 2yıl dağıtım elemanı olarak sonra şirket gebzeye taşındı işsiz kaldım iş arıyorum bulamıyorum 1yıldır yaş 34 ortaokul mezunuyum yardımcı olursanız sevinirim nörolojik hastalıkları yüzde elli engelliyim enkısa zamanda sizlerden haber bekliyorum Alibeyköy Eyüp tarafında oturuyorum ilginize şimdiden teşekkür ediyorum cep 0539 820 41 62

 80. Mrb tir kamyon şoförüyüm esenlerde ikamet etmekteyim 3 yıllık çalıştığım işten 2 gün oldu ayrıldım acil işe ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim 05075390019 iletişim bütün belgelerim tam

kıyam çoruh için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*