Galatasaray Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Galatasaray Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Galatasaray Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Galatasaray Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Galatasaray Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
 3. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
 4. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
 5. Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.
 6. Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak.
 7. Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 8. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),
 3. Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,
 4. Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
 5. KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
 6. Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
 7. 1 adet fotoğraf.
  Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularkabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

Yerleştirme ve Adaylardan Atama İşlemi ile Diğer Hususlar

 • Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle
  boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
 • Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alacak

Galatasaray Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe
 • Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi
 • Mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-Devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)
 • Tezli yüksek lisans diploması (öğretim görevlisi kadrosu için)
 • Lisans diploması
 • Lisans Not Transkripti
 • Özgeçmiş
 • Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
 • Yabancı dil belgesi
 • İki adet fotoğraf

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’den en az 70 puan almış olmak,
 2. Araştırma görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,

Özel Şartlar

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Diğer Açıklamalar

 • Adaylar,  ilan  edilen  kadro  derecesine  atanma  şartlarını  haiz  olmalı,  yurtdışından  alınmış  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca denkliğinin  onaylandığını  gösterir  belgeyi  ve  herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  çalıştığı  kurumdan/e-devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir. Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*