Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   yürürlüğe   konulan   “Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar”   çerçevesinde istihdam  edilmek  üzere;  aşağıda  yer  verilen  bölüm  mezunlarından  yazılı  ve  sözlü  giriş  sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

Başvuru Şartları

YERÜSTÜ MADEN UZMANI

Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
 • Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
 •  Yerüstü  maden  işletmelerinde  en  az  beş  yıl  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)
 •  Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

Maden  Haritacılığı  Uzmanı  unvanlı  sözleşmeli  personel  pozisyonu  için  açılan  giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
 •  Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
 •  En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
 • En  az  bir  yıl  mesleki  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda  geçerli  en  az  360  gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde  çalışma  şartı  bulunmamaktadır.  Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde;  mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 •  Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
 •  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru

Adaylar  başvurularını  25/08/2021  –  05/09/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar Kariyer    Kapısı    https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr    üzerinden    gerçekleştirilecek    olup duyuruda    belirtilen    süre    içinde    şahsen    veya    posta   yoluyla   yapılan    başvurular    kabul edilmeyecektir.

Sisteme Yüklenecek Belgeler

 • “Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  yerüstü  üretim yöntemi   ile   faaliyet  yürütülen  maden   işletmelerinde   en   az  5   (beş)  yıl   çalıştığını   gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu  adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini  kapsayacak  şekilde  bulunmaktadır.  Bu nedenle  başvuru  evrakında  barkod  bulunmayan  ve  işveren  bilgileri  yer  almayan  adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 •  Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  ayrıca  varsa yerüstünde çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları,
 • “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için en az 1 (bir) yıl    mesleki    iş   tecrübesini    gösterir    https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili  adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 • “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,
 •  Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
  Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
  Belirtilen   bölümler   dışındaki   bölümlerden   veya   yurtdışındaki   üniversitelerin   denk bölümlerinden   mezun   olup   başvuru   yapabilen   adayların   başvurularının   değerlendirilmeye alınabilmesi  için  e-Devlet  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  aşaması  altında  bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Genel  Müdürlüğümüz  Bilgi  Teknolojileri  Dairesi  Başkanlığı  emrinde  istihdam  edilmek üzere  375  Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  Ek  6’ncı  maddesi  ile  31/12/2008  tarih  ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Not

Adaylar  başvurularını  09/08/2021-18/08/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr   üzerinden   giriş   yaparak,   e-Devlet üzerinde    belirtilen    takvimde    aktif    hale    gelecek    olan    iş    başvuru    ekranını    kullanarak gerçekleştireceklerdir.   Şahsen   veya   posta   yoluyla   yapılan   başvurular   kabul   edilmeyecektir. Başvurular  için  gerekli  koşullar,  istenilen  belgeler,  sınav  süreci  ile  ilgili  diğer  bilgiler  Genel Müdürlüğümüz internet adresinde www.mapeg.gov.tr yer almaktadır.

 • Başvuru yapılabilecek pozisyonlar
 • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Geliştirme Uzmanı

Detaylı bilgi için tıklayın.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*