Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sınava İlişkin Bilgiler

GRUP NUMARASI: 1
ÖĞRENİM DALI: Hukuk
SAYISI: 3
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP4GRUP NUMARASI: 2
ÖĞRENİM DALI: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
SAYISI: 3
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP29

GRUP NUMARASI: 3
ÖĞRENİM DALI: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
SAYISI: 3
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 4
ÖĞRENİM DALI: Jeoloji Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 5
ÖĞRENİM DALI: Çevre Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 6
ÖĞRENİM DALI: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 7
ÖĞRENİM DALI: Makina Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 8
ÖĞRENİM DALI: Maden Mühendisliği
SAYISI: 1
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 9
ÖĞRENİM DALI: Endüstri Mühendisliği
SAYISI: 1
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 10
ÖĞRENİM DALI: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
SAYISI: 1
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP34

 1. Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.
 2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

 1. ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, tabloda belirtilen puan türlerinden 70 veya üzeri puan almış olmak,
  – En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
 3. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1987 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar)
 4. Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

Sınava Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 1. Adaylar; giriş sınavı başvurularını e-Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan-kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
 2. Başvurular 10.01.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 21.01.2022 tarihinde saat: 17.30’da sona erecektir.
 3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 6.  Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
 7. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 8.  Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
 9. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 10. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

 1. Giriş sınavı, 21.03.2022 – 01.04.2022 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 9. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
 2. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “https://www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Sınav Şekli – Konuları ve Değerlendirme

 1. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü sınav adayların;
 3. Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
 4. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 5. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 6. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 7.  Genel yetenek ve genel kültürü,
 8. Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
  verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

 1. Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
 2. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
 3. Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
 4. Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 5. Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın “https://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

 Diğer Hususlar

 1. Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
 2. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
 3. Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İtiraz

Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan giriş sınavına alınacakların listelerine, isim listesinin ilanından itibaren beş iş günü içinde,

– Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar ise sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bilgi Alma

Adaylar, giriş sınavı ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 212 64 20 / 6130- 6913-6915-6916
İlan olunur. 12299/1-1
Detaylı bilgi için tıklayın.

Adaylara Duyuru Şekli

  1. Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
  2. Adayların, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformuna başvuru esnasında e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.
  3. Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile   yürürlüğe   konulan   “Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar”   çerçevesinde istihdam  edilmek  üzere;  aşağıda  yer  verilen  bölüm  mezunlarından  yazılı  ve  sözlü  giriş  sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

Başvuru Şartları

YERÜSTÜ MADEN UZMANI

Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
 • Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
 •  Yerüstü  maden  işletmelerinde  en  az  beş  yıl  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)
 •  Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

Maden  Haritacılığı  Uzmanı  unvanlı  sözleşmeli  personel  pozisyonu  için  açılan  giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen genel şartları taşımak.
 •  Giriş   Sınavının   yapıldığı   yılın   ocak   ayının   birinci   günü   itibarıyla   kırk   yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)
 •  En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.
 • En  az  bir  yıl  mesleki  iş  tecrübesine  sahip  olmak.  (toplamda  geçerli  en  az  360  gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde  çalışma  şartı  bulunmamaktadır.  Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde;  mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 •  Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.
 •  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru

Adaylar  başvurularını  25/08/2021  –  05/09/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar Kariyer    Kapısı    https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr    üzerinden    gerçekleştirilecek    olup duyuruda    belirtilen    süre    içinde    şahsen    veya    posta   yoluyla   yapılan    başvurular    kabul edilmeyecektir.

Sisteme Yüklenecek Belgeler

 • “Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  yerüstü  üretim yöntemi   ile   faaliyet  yürütülen  maden   işletmelerinde   en   az  5   (beş)  yıl   çalıştığını   gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu  adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini  kapsayacak  şekilde  bulunmaktadır.  Bu nedenle  başvuru  evrakında  barkod  bulunmayan  ve  işveren  bilgileri  yer  almayan  adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 •  Yerüstü  Maden  Uzmanı”  unvanlı  pozisyona  başvuracak  adaylar  için  ayrıca  varsa yerüstünde çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları,
 • “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için en az 1 (bir) yıl    mesleki    iş   tecrübesini    gösterir    https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden  alınan  barkodlu  belge  (İlgili  adreste  hizmet  dökümü  barkodlu  ve  işveren  bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 • “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,
 •  Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
  Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
  Belirtilen   bölümler   dışındaki   bölümlerden   veya   yurtdışındaki   üniversitelerin   denk bölümlerinden   mezun   olup   başvuru   yapabilen   adayların   başvurularının   değerlendirilmeye alınabilmesi  için  e-Devlet  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  aşaması  altında  bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Genel  Müdürlüğümüz  Bilgi  Teknolojileri  Dairesi  Başkanlığı  emrinde  istihdam  edilmek üzere  375  Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  Ek  6’ncı  maddesi  ile  31/12/2008  tarih  ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Not

Adaylar  başvurularını  09/08/2021-18/08/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar Kariyer   Kapısı   https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr   üzerinden   giriş   yaparak,   e-Devlet üzerinde    belirtilen    takvimde    aktif    hale    gelecek    olan    iş    başvuru    ekranını    kullanarak gerçekleştireceklerdir.   Şahsen   veya   posta   yoluyla   yapılan   başvurular   kabul   edilmeyecektir. Başvurular  için  gerekli  koşullar,  istenilen  belgeler,  sınav  süreci  ile  ilgili  diğer  bilgiler  Genel Müdürlüğümüz internet adresinde www.mapeg.gov.tr yer almaktadır.

 • Başvuru yapılabilecek pozisyonlar
 • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Geliştirme Uzmanı

Detaylı bilgi için tıklayın.

1 Comment

 1. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜİMAM ÜNVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU GAZ TESİSATI VE TEKNOLOJİ BOLÜMÜNDEN MEZUNUM

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*