Biruni Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Biruni Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Biruni Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Biruni Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Biruni Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alacaktır.

Öğretim Üyesi Başvuru Evrakları

 • Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
 • Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
 • Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 • Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
 • Fotoğraf (2 Adet)
 • Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri
 • Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
 • KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)
 • Akademik Personel Aydınlatma Metni
 • Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
 • Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
 • Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.
 • Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor

Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Öğretim Elemanı Başvuru Evrakları

 • Başvuru Dilekçesi ve Formu
 • YÖK Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet Fotoğraf
 • ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
 • Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
 • Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
 • Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
 • Akademik Personel Aydınlatma Metni
 • Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
 • Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
 • Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.
 • Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Biruni Üniversitesi’ne   2547  sayılı  Yükseköğretim   Kanununun   ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına   Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Öğretim Elemanı Başvuru Evrakları

 •  Başvuru Dilekçesi ve Formu
 •  Yök Formatında Özgeçmiş
 •  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 •  2 adet Fotoğraf
 • ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
 • Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
 • Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
 •  Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
 • Akademik Personel Aydınlatma Metni
 • Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
 • Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
 • Başvurular,  belirtilen  süreler  içerisinde,  online  olarak  üniversitemiz  web  sayfasında  yer  alan  https://ikakademik.biruni.edu.tr  linkinden  kabul edilecektir.
 • Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

2 Comments

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*