Arkeolog Nasıl Olunur? Maaşları ne kadar?

arkeolog

Arkeolog Nedir;

Arkeologlar eski tarihlerde yaşamış insanların kalıntılarını incelemektedirler. Eski insanların medeniyetini araştırarak tarihe ışık tutmaktadırlar. Orta Çağdan günümüze kadar insan evladının yer yüzünde bulunduğu süreçte çeşitli araştırma ve kazılarla her türlü kalıntıyı ortaya çıkaran,  koruyan ve değerlendiren kişilere verilen ünvandır.

Arkeologlar Ne İş Yaparlar;

–            Günümüzden eski çağlara kadar olan toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazı yapar,
–            Eserlerin kazılardan sonraki temizliğini yapar,
–            Kazılardan hasarlı çıkan eserleri birleştirir (konservasyon), bakım-onarım ve restorasyonunu yapar,
–            Halkın bilgisi sunmak için eserlerin korunmasını sağlar, kaydını tutar,
–            Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir,
–            Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,
–            Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar,
–            Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.
 
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
 
Spatüla (ucu sivri küçük mala), kazma, kürek, el arabası, keski, su terazisi, fırça, süpürge, fotoğraf makinesi, metre, ölçüm, çizim araç-gereçleri, kimyasal maddeler, sondaj aletleri.

Arkeolog Olma Şartları;

Ülkemizde arkeolog olmak için üniversiteleri arkeoloji bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Arkeolog olmak isteyenlerin;
–            Üst düzeyde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip,
–            Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı,
–            İyi bir gözlemci ve araştırıcı,
–            Açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan,
–            Bedence sağlam,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışırlar. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir ve bu durum kişiye büyük bir mutluluk verir. Arkeologlar, eski çağ tarihçisi, heykeltıraş, mimar, topoğraf, teknik ressam, fotoğrafçı, epigraf (yazıt okuyan kişi) gibi meslek elemanlarıyla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Arkeologların çalıştıkları kuruluşlar; üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür.

Ülkemizde arkeologlar kamu kurumlarında ve özel şirketlerde iş bulabilmektedirler. Kamu kurumlarında çalışan arkeologların maaşı kademe ve derecesine göre değişiklik göstermektedir. Kamu kurumunda çalışan bir arkeologun aldığı maaş asgari ücretin 3 katı kadardır. Devlet kurumunda çalışan bir arkeologun aldığı maaş 1700 lira civarındayken emekliliği gelmiş olan bir arkeolog ise 2500 Tl civarında maaş almaktadır.

Arkeologlar özel şirketlerde de iş bulabilmektedirler. Özel şirketlerin vermiş olduğu maaşlar çalışma prensibine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca arkeologlar kendi ekiplerini kurarak belediyelerden izin alırlar ve kazılar yaparlar.

 
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Arkeoloji” bölümlerinde verilmektedir.

Buradan Türkiye genelinde arkeolog ilanlarına bakabilir, başvuruda bulunabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*