Aile Hekimi Nasıl Olunur? Maaşları ne kadar?

aile-hekimliği

Aile Hekimi Kimdir?

Birey ve ailelere sürekli ve çok yönlü sağlık hizmeti veren, biyolojik, klinik ve davranış bilimleriyle iç içe olan, faaliyet alanı içinde, tüm yaş gruplarını, her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve bütün hastalıkları kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Dünya Sağlık Örgütü “Aile Hekimini” şöyle tanımlamıştır:

“Kendisine bağlı olan topluma, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın, birinci basamak sağlık hizmeti veren, temel tıp eğitiminden sonra, konusunda en az 2 yıl eğitim görmüş tıp doktorudur.”

Aile Hekimleri Ne İş Yaparlar?

  • Erken tanı ve tedaviyi sağlamak;
  • Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate alarak yaklaşmak;
  • Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak;
  • Süregelen ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak;
  • Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak;
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerini topluma sunmak;
  • Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek

Aile Hekimi Nasıl Olunur? Aile Hekimi Olma Şartları

Ülkemizde aile hekimliği 2004 yılında başlamış olup artık ayrı bir uzmanlık alanı halini almıştır. Doktorlar tıpta uzmanlık sınavına girerek aile hekimi olmaktadırlar. Devlet kurumunda çalışan bir aile hekiminin maaşı bazı uzmanlık alanlarında bulunan doktorlara göre bir hayli fazladır.

  • Mevcut pratisyen hekimler bir eğitim programından geçirilerek Aile Hekimi sertifikası olanlar,
  • Mevcut herhangi bir dal uzmanı hekim yine aynı eğitimden geçerek Aile Hekimi sertifikası alanlar,
  • Tıp fakültelerinde Aile Hekimliği bölümünden ihtisas almış olan Aile Hekimliği Uzmanları Aile hekimliği yapabilir.

Aile Hekimi Maaşları

Ülkemizde aile hekimliği yeni oluşan bir süreç olduğu için doktorları aile hekimliğine özendirmek amacıyla maaşlarını dolgunlaştırmışlardır. Günümüzde bir aile hekiminin aylık maaşı 8000 Türk lirasına ulaşmaktadır. Önceleri aile hekimi olmak isteyen pratisyen doktorlar bir aylık eğitim aldıktan sonra aile hekimi olmaktadırlar.

Aile hekimine yapılacak ödeme 5 kalemden oluşur: 1. Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret. 2. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti. 3. Aile sağlığı merkezi giderleri. 4. Gezici sağlık hizmeti giderleri. 5. Tetkik ve sarf malzemesi giderleri.

Yukarıda sayılanlardan, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

İlk sıradaki “Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret” kaleminden ise hem gelir vergisi hem damga vergisi hem de sosyal güvenlik prim kesintileri yapılır. Şimdi sırasıyla bu kalemleri görelim. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi Kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) kişiye kadar Aile hekimliği uzmanı 2.000 TL Uzman tabip veya tabip 1.500 TL 1000 kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına 1 TL’dir.

Ancak, aile hekimi dışarıdan değil de sözleşme yapmadan kamudan görevlendirilmişse, kamudan aldıkları maaşlarına ilaveten 1 liralar aşağıdaki gibi azalmaktadır.

Bakanlıkça görevlendirilen (Muayenehanesi olmayan) uzman tabip ve tabip Maaş + Kişi başına 0.40 TL Bakanlıkça görevlendirilen (muayenehanesi olan) uzman tabip ve tabip Maaş + Kişi başına 0.20 TL Eğer kayıtlı kişi sayısı 4000’den fazla ise fazla olan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

Örneğin, bakanlıkta memur-pratisyen doktor iken aile hekimliğine geçen (sözleşme imzalayan) birisine 3000 nüfus için 1500 + 2000 lira olmak kaydıyla 3500 lira ücret kaleminden para ödenecektir.

Bu ödemeden yüzde 15’lik dilimden başlamak üzere gelir vergisi ve yüzde 16 oranında da sosyal güvenlik primi kesintisi yapılacaktır. Ayrıca, binde 6 oranında da damga vergisi kesildiğinde ele geçen net ücret 2484 lira olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*