Adana Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

İş arayan birçok kişi öncelikle devlet kurumlarını değerlendirmektedir. Bu bakımdan Adana Büyükşehir Belediyesi işçi alımı birçok kişi tarafından sorulmaktadır. Bunlar yılın farklı zamanlarında yayınlanmakta olup, resmi ilanlardır.

Dolayısıyla kariyer sitelerinden ziyade adayların resmi kaynaklardan bunları takip etmesi gerekir. Burada her gün düzenli kontroller yapılması tavsiye edilir. Zira her işe alımda olduğu gibi, burada da belirli tarihler vardır.

Eğer bu tarihleri kaçırırsanız, başvurabileceğinizi ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu için size uygun olan pozisyonları da değerlendiremeyebilirsiniz. Bununla birlikte başvurmadan önce, aranan tüm niteliklerin de sağlanması gereklidir. Belediye tarafından yapılan ilanlar takip edilirse, konu ile ilgili tüm ayrıntılar rahatlıkla öğrenilebilir.

Adana büyüksehir belediyesi işçi alımı

Adana Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Ülkemizde bulunan belediyelerin, farklı iştirakleri de bulunmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi iş ilanları işçiye yönelik verilirken bu nedenle farklılaşır. Maaşlar da çalışılan yere göre bu sebeple farklılaşır. Ancak 3,000 TL veren yerler olduğu gibi, yaklaşık 7,000 TL veren belediyeler de bulunmaktadır. Gerek belediye, gerekse iştirakleri her yıl büyüme gösterdiği için, işçi alımları gerçekleştirilerek ihtiyaçlara bir cevap verilmektedir.

Bu bakımdan Adana’da yaşıyorsanız ve belediyeye girmek istiyorsanız, sadece bu ilanları takip etmeniz gerekir. İlanlar online verildiği için, takip etmeniz oldukça kolaydır. Ayrıca taşeron işçisi olmayı da araştırıyorsanız, Adana içerisinde bu şekilde personel çalıştıran firmalara başvuru yapmanız yeterlidir. Adana Büyükşehir Belediyesi personel alımı başarıyla tamamlanıp, işe başladıktan sonra sosyal imkânlardan yararlanmanız mümkündür. İşçi hakları genel itibariyle,

 1. İşe İade Hakkı,
 2. Kıdem Tazminatı Hakkı,
 3. İhbar Tazminatı Hakkı,
 4. Fazla Çalışma Ücreti Hakkı,
 5. Yıllık İzin Hakkı,
 6. Hafta Tatili Ücreti Hakkı,
 7. AGİ Hakkı,
 8. Ayrımcılık Tazminatı Hakkı,

Gibidir.

Adana Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmak istiyorsanız, ilanları takip için farklı kaynaklara bakmanız gerekir. Bunlardan biri İŞKUR’dur. Burada bulunan Kamu Memur Alım İlanları ve Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları, yayınlanabilecek yerler arasındadır. Ayrıca Resmi Gazete de takip edilmelidir. Bu ikisine ek olarak, Adana Büyükşehir Belediyesinin duyurular ekranı da incelenmelidir. Böylece ilanlar yayınlandığında, zaman kaybetmeden müracaat da edilebilir.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 11 10 -Ortaöğretim kurumlarının, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı – İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği dalından mezun olmak, En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın P94 En az 50
Puan
2 İtfaiye Eri GİH 10 55 -İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın P93 En az 50
Puan
3 İtfaiye Eri GİH 9 10 -Herhangi bir Lisans programından mezun olmak, En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 50
Puan
4 Fizikçi TH 7 1 -Fakültelerin Fizik Lisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 75
Puan
5 Memur GİH 9 4 – Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60
Puan

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 22/08/2022 – 26/08/2022 tarihileri arasında yapılacak
olan sözlü sınav Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/ADANA adresinde, 22/08/2022 – 26/08/2022 tarihleri arasında yapılacak olan uygulamalı sınav ise Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri No:18 Yüreğir/ADANA adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve / veya uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Detaylar için tıklayın.

Bunlara Adana Büyükşehir Belediyesi memur alımı duyuruları da dâhildir. İnternet sitemiz bunları yakından takip etmekte olup, sizleri sürekli güncel olarak haberdar etmektedir. Dolayısıyla sayfamızı güncel aralıklarla takip ederek, yeni bir ilanı anında görebilirsiniz.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Adana Büyükşehir Belediyesi kapsamında farklı departmanlar ve pozisyonlar yer almaktadır. Bunlar farklılaşmakla beraber genel hatlarıyla,

 1. Memur,
 2. İşçi,
 3. Yardımcı,
 4. Çaycı,
 5. Arşivci,
 6. Park ve bahçe işçisi,
 7. Güvenlik,
 8. Şoför,
 9. Temizlikçi,
 10. Zabıta gibidir.

Bir ilan verildiğinde hangi pozisyonlara başvuru yapılacağı, detaylarıyla birlikte aktarılır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Adana Büyükşehir Belediyesi kapsamında açılabilecek çok sayıda personel ilanı vardır. Bunlar online sistemlerden herhangi bir zorluk yaşanmaksızın takip edilebilmektedir. Eğer Adana Belediyesi şoför alımı başvurusu yapmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken bunları incelemek, ilan çıktığında başvurmadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Ancak personellerin görev aldığı pozisyonlar değiştikçe, aranan nitelikler de farklılaşmaktadır. Her ne kadar başvuru yapabilecek olsanız da, Adana Büyükşehir Belediye’sinin şartlarını yerine getirmiyorsanız kabul edilmemeniz muhtemeldir. Bunları önlemek için, aranan vasıflar incelenmelidir.

Bunların bir tanesi KPSS’dir. Bilindiği üzere devlet kurumlarına personel alınırken, adaylardan minimum 70 puan alınması talep edilebilmektedir. Her ne kadar KPSS olmadan alım yapılsa da, hazırlıklı olabilmek için adayların önceden buna girmesi, mümkün olduğunca yüksek bir skor elde etmesi önerilmektedir.

Böylece pozisyon açılırsa ve Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı da varsa, kolayca başvurulabilir. Bu durum özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi memur alımı için geçerlidir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı

zabıta alımları

Adana Büyükşehir Belediyesi, yılın farklı zamanlarında Adana zabıta alımı yapmaktadır. Bunların ilanları yukarıda belirttiğimiz şekilde verildiği için, sadece bunları takip etmeniz ve gerekli şartları taşımanız yeterlidir. Burada bazı nitelikler,

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma,
 2. Kamu haklarından mahrum olmama,
 3. Yüz kızartıcı suçlar işlememiş olma,

Gibidir. Çalışma şartları sorumlulukları sebebiyle farklılaşabilir. Ancak genel olarak görev aldığı bölgede kamu düzenini yerine getirmek, huzuru sağlamak ve sağlığı muhafaza etme gibi sorumlulukları vardır. Bir takım zabıtalar gezerek denetleme yaparken bazıları,

 1. Semt pazarlarını denetleme,
 2. Belediyeden izinsiz satıcıları belirleyerek işlem yapma,
 3. İzin almadan afiş ve ilan asanları belirleyerek işlem yapma,
 4. Sağlığı tehdit eden işlemleri durdurma,

Gibidir. Genel hatlarıyla aldıkları maaşlar 7,000 ile 9,000 Türk Lirası arasında olup, farklı etmenlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bekçi Alımı

Bekçiler gece vakitlerinde bir bölgenin güvenliğini yerine getirmekle sorumlu şahıslardır. Özel durumlar bulunmadıkça akşam 10 – sabah 6 arası görev yapmaktadır. Silah taşımakta olup, gerekli olursa kullanma gibi yetkilere sahiptir.

bekçi alımları

Ülkemizde bulunan birçok belediye, farklı zamanlarda bekçi almaktadır. Adana bekçi alımı da yapılmakta olup, sadece ilanları bahsettiğimiz şekilde takip etmeniz gereklidir. Görevleri,

 1. Uyuşturucu satıcılarını belirleyerek yakalama,
 2. Yasa dış kumar, bahis oynayan – oynatan yerleri belirleyerek yakalama,
 3. Cadde, sokak, peron, park ve bahçe güvenliğini sağlama

Gibidir. Bekçi maaşları ise genel anlamda 5,000 ile 5,420 Türk Lirası civarında bulunmakta, farklı etmenlere göre değişmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adana Büyükşehir Belediyesi, farklı pozisyonlarda ilan vermektedir. Dolayısıyla başvuru yeri ve şekli de değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla adaylar ilanı takip ederse, buradan tüm bilgileri edinebilir. Zira burada,

 1. Hangi pozisyona alım yapılacağı,
 2. Müracaat tarihleri,
 3. Müracaat için aranan nitelikler,
 4. Kaç kişi alınacağı,
 5. Başvurunun nereye, nasıl yapılacağı ve hangi evrakların gerektiği gibi konular yer almaktadır.

Bu sebeple adayların sadece ilanı dikkatli bir şekilde okuyup, buna göre başvuru yapması gereklidir.

Adana Güncel İş İlanları

Adana içerisinde iş arıyorsanız, resmi kurumlar haricinde özel sektörde de iş bulmak mümkündür. Bunlar SecretCV.com, Kariyer.net ve Yenibiris.com gibi kariyer sitelerinden güncel olarak takip edilebilir. Bazıları,

 1. Bölge Sorumlusu,
 2. Bölge Satış Mühendisi,
 3. Satış Saha Uzmanı,
 4. Satış Temsilcisi,
 5. Satış Danışmanı,
 6. Depo Elemanı,
 7. Depo Sorumlusu,
 8. Mağaza Müdürü,
 9. Müşteri Temsilcisi,
 10. Bireysel Müşteri Temsilcisi gibidir.

Bu ve diğer tüm ilanlar, yukarı verdiğimiz ve farklı kariyer sitelerinde rahatlıkla bulunabilir. Bunların üzerinden gerek inceleme, gerekse iş başvurusu yapılabilir. 

Dolayısıyla kariyer sitelerinde bir ilan görüldükten sonra gerekli kayıt işlemleri yapılıp, site kapsamında özgeçmiş hazırlandıktan sonra başvuru kolayca bitirilebilir.

Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de Adana iş ilanlarına bakabilirsiniz.

16 Comments

 1. Seyhan Adana’da oturuyorum eşimden ayrıldım 2 oğlum var evim kira herhangi bir gelirim yok.guvenlik sertifikası var.sizden ricam bana iş bulma konusunda yardım edin.Baska iş odalabir

 2. MERHABA BEN TURGAY DEMİRTAŞ BENİM YÜZDE 46 RAPORUM VAR BENİM İŞ ARIYORUM İŞİM YOK BANA BİR YARDIMCI OLABİLİRMİNİZ İŞİM BENİM CEP..0537 219 27 87

 3. Adım Sevil mert
  Lise mezunuyum adanada ikamet ediyorum
  Olurda belediyede işçi alımınıza dayalı herhangibir ihtiyaç duyulursa çalışmayı şahsım adına çok isterim

 4. Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışmak istiyorum.. İki üniversiteden mezun oldum. Uzun zamandır iş arıyorum, yaşım 27 oldu. SAYIN BAŞKANIM bir yardımcı olun..
  bana ulaşabilirsiniz.

 5. Olurda belediyede işçi alımınıza dayalı herhangibir ihtiyaç duyulursa çalışmayı şahsım adına çok isterim
  İşsizim Seyhan’da HIKAMETGAH etmekteyim 01.01.1980 doğumlu ve evli ayrıca iki çocuk babasıyım

 6. ne oldu yazdıklarım hoşunuza gitmedimi.. hı chp yi pofpoflasam engele takılmazdı dimi hani demokrasi hani özgürlük yaa size verdigim oy haram.. siz akp den de kötüsünüz.. hiç kusura bakmayın… lan 45 yaşındayım 18 yıldır avrupaya tır sürücüsüyüm belediyeyi meken ettim artık memleketim de çalışmak istiyorum dedim otobüs toplu tasımada çalışmak istedim. başımı vurmadık yer kalmadı. yok alım yok yok falan yok filan…arkadaşın biri ehliyetini yeni aldı adamın şöförlügü yok benim işim hazır dedi otobüs de amcası ercümnen mişmi neymiş ve o arkadaşı 2 ay sonra direksiyonda gördüm..yaa hakdan adaletten kimse bahsetmesin hepsi cacıkk…

 7. valla iyi tezgah büuük şehir ilan koyuyor baş vuru yapacam ilanı göremiyorum arıyorum. ilan yok diye dogrudur 2 günluk dü diyorlar.maksat biz ilan verdik adı altında akrabalar yandaşlar tanıdıklar dostlar alınacak.kim gördüki 2 günde ilanı tabi teezzgaah dogru bi parti yok kardeşim akp si de chp side hepsi aynı bok rengi degişik. başkada bişey demeye gerk yok zaten tezgah belli.

 8. Ben Halime Can. Seyhan’da oturuyorum. 7 yıldan fazladır araba kabin montaj, temizlik, çay kahve ve yemek hizmetlerinde çalıştım şuanda da işe ihtiyacım var. Sizlerle çalışmaktan büyük gurur duyarım.

 9. Harita kadastro teknikeriyim
  Kpssden 70+ puan aldım adana için hizmete

 10. Merhablar ben cansu seyhan da oturmaktayım 1 tane kızım var eşim asker evim kira ise ihtiyacım var 0553 921 22 14

  • Slm ismimkenanbelen evli ikiçocuk babasıyım işsizim bakımamuhtaç duruma gelinecek haldeyim işe çok ihtiyacımvar bakım onarımdan anamaktayım meslegim kaynak montaj ustasıyım

 11. Ceyhanda yaşıyorum iş arıyorum mesleğim yok çalışmaya ihtiyacım var lise mezunuyum
  05412389769

 12. Ben serdal celikAdana yuregirde oturmaktayim 15 yildir mobilya işçisinin 2 küçük çocuğum var kiraciyim ise çok ihtiyacım var 5447855999

 13. Adana.yuregirde oturmaktayim belediyenizde.beden.iscisi.olsrak çalismak istiyorum+ehliyetimde.var lutfen yardimci olursaniz sevinirim veya nereye muracat ediliyor yardimci olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*